Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

Voľby hlavného kontrolóra obce Kotmanová 2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Piatok 17.06.2011 o 17.00 hod.
Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2010.

400. výročie založenia Novohradského seniorátu.
Sobota 14.05.2011 od 10.00 hodiny.
Rekonštrukcia web stránky obce Kotmanová.
! Web stránka našej obce momentálne prechádza rekonštrukciou aby spĺňala všetky právne normy SR!
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Máj 2011.
Prechod na digitálne vysielanie.
Viac informácií nájdete na: http://www.digimedia.sk/
Diskusné fórum.
V ľavej časti webu pribudlo - diskusné fórum.
Mikroregión JAVOR.
V pravej časti webu pribudol - odkaz na webstránku MR JAVOR - ktorého je naša obec členom.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kotmanová
- OZ v Kotmanovej vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň: 06.03.2011.
Poďakovanie
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať tomu, kto sa na Kotmanovej z vianočného stromu pokúšal strhnúť vianočnú výzdobu
Výsledky volieb v obci Kotmanová
Opis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Kotmanová do obecného zastupiteľstva a starostu obce.Termín konania volieb:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby 2010.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
Stretnutie heligonkárov Kotmanová - sobota 02.10.2010.
Kultúrny dom Kotmanová.
Komunálne voľby 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. Čas konania volieb: od 07.00 hod. do 20.00 hod.
Referendum 2010
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil
Prietrž mračien Kotmanová - jún 2010
Bez komentára!Viac fotogaléria
Virtuálny cintorín Kotmanová.
Všetko potrebné nájdete na oficiálnej web stránke obce Kotmanová, alebo na webe v časti - virtuálne cintoríny.
Výzva - žiadosť na poskytnutie dotácie podľa výnosu MP SR na rok 2010.
Podanie informácie.
Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR.
Poskytnutie informácie.
Eurofondy.
Informácie o čerpaní z fondov.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2010 - POD - Enviromentálny fond.
Podanie informácie.
Žiadosť o zaradenie novej investičnej akcie - vodovod Kotmanová - 02.11.2009.
Informácia o podaní žiadosti.

www.sme.sk