Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

erb a pečať obce

ERB, VLAJKA A PEČAŤ OBCE KOTMANOVÁ.

 

Symboly obce Kotmanová sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou k-7/95.  Ich charakteristika je nasledovná:

V červenom štíte skrížené strieborné radlice - lemeš a čerieslo, ovenčené dvomi zlatými štylizovanými ratolesťami.

Pečať obce:

  Odtlačok pečatidla sa zachoval na úradnom hlásení zo dňa 6. januára 1850, v ktorom richtár obce potvrdzuje prevzatie, verejné prečítanie pred obyvateľmi obce a dôsledné uloženie - Obecného ríšsského zákonníka - z odtlačku sa dozvedáme, že znak obce bol nasledovný: skrížený lemeš a čerieslo, ktoré obopínajú dve štylizované na spodnej časti skrížené ratolesti s kruhopisom: SIG.KOTMAN.LEHO /sign.: Nógrad Megyei Levéltár Sálgotarján IV. 152  Megyefonoki iratok 480/1850./

  Dr. Jozef Drenko v monografii obce Kotmanová uvádza údaj z  - Nógrad megye koységi pecsétek, in. Súrgony, Budapešť 1863 nasledovne - V pečati je znázornený pluh s radlicou s nápisom - KOTMAN-Lehota 1830.

  Menšia pečať má nápis - SIG.Kotman-Leho. V našom prípade ide pravdepodobne o odtlačok tejto pečate, ktorej priemer je 2,5 cm.

  Znak obce dokazuje zdravé sebavedomie sedliackej poľnohospodárskej práce.


www.sme.sk