Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

Obec Kotmanová - povinné zverejňovanie - faktúry 2011.
Číslo: Dodávateľ: Predmet: Dátum:  Suma:
 1. FA: 7246921392 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie - 01.01.2011 - 31.01.2011 - zo dňa 10.01.2011 - suma 276 €.
 2. Topset - FA: f/110025 - aktualizácia programov na rok 2011 z 24.01.2011 - suma 116,40 €
 3. FA: 11ZF0041 - Doména a webhosting na 03/11 - 03/12. - zo dňa 24.01.2011 - suma 19,90 €
 4. FA:20110021 - LIM PO - štítky pre psov na rok 2011 - zo dňa 24.01.2011 - suma 70,50 €
 5. FA:201103104 - Licencia ESET Smart Security na rok 2011 z 25.01.2011 - suma 39,12 €
 6. FA: 2011010691 - autoservis Glass - zo dňa 27.01.2011 - suma 155,34 €
 7. FA: 0020110680 - KEO, s. r. o. - účtovná uzávierka 2010 - zo dňa 31.01.2011 - suma 49,82 €
 8. FA: 7221967208 - SPP - za dodávku zemného plynu - zo dňa 02.02.2011 - suma 267 €.
 9. FA:VF/110002 - Podnik služieb a výroby s.r.o. Dobroč - oprava VO - zo dňa 02.02.2011 - suma 102,23 €.
 10. FA: 1100011081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - z 07.02.2011 - suma 20,48 €.
 11. FA:1061100140 - Brantner Gemer s.r.o. - odvoz a uskladnenie odpadu za 01/2011 - z 16.02.2011 - suma 270,70 €.
 12. FA: 93/2011 - Datex Lučenec - výmena akumulátora, kalibrácia, záložný zdroj k PC - z 21.02.2011 - suma 89,56 €.
 13. FA:5113825220 - Orange - splátka pôžičky notebook - z 28.02.2011 - suma 19.92 €.
 14. FA: 5113825095- Orange - mesačný poplatok - zo dňa 28.02.2011 - suma - 45,74 €.
 15. FA: 7266990343 - SPP - za dodávku zemného plynu - za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011 - zo dňa 02.03.2011 - suma 252 €.
 16. FA: 4723955799 - T-COM - pravidelné poplatky internet za 02/2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 28,19 €
 17. FA: 9723955828 - T-COM - pravidelné poplatky za 01.02. - 28.02.2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 55,32 €
 18. Pokračovanie FA:9723955828 - 2/4
 19. Pokračovanie FA: 9723955828 - 3/4
 20. Pokračovanie FA: 9723955828 - 4/4
 21. FA: 4723955799 - T-COM - pravidelné poplatky internet za 02/2011 - zo dňa 06.03.2011 - suma 28,19 €
 22. FA: 110182 - Webex - diskusné fórum - z 07.03.2011 - suma 36,00 €.
 23. FA: 10611000340 - Brantner Gemer s.r.o. - odvoz a uskladnenie odpadu 02/2011 - z 09.03.2011 - suma - 417,05 €.
 24. FA: 1100036081 - SAD LC - za prepravu - február 2011 - zo dňa 10.03.2011 - suma 20,48 €
 25. FA:2111107420 - SOZA - verejné použitie hudobných diel za rok 2011 - zo dňa 17.03.2011 - suma 20,40 €.
 26. FA: 20112220031010425 - SSE - finančné vysporiadanie - z 24.03.2011 - suma 1,60 €
 27. FA: 000622178 - orange starosta - mesačný poplatok - z 24.03.2011 - suma - 46,35 €.
 28. FA: 0006222178 - orange - splátka notebook - z 24.03.2011 - suma - 19,92 €.
 29. FA: 0006222178 - orange obecný úrad - z 24.03.2011 - suma - 27,94 €.
 30. FA: 6808009750 - komunálna poisťovňa - zákonné poistenie auto - z 01.04.2011 - suma 123 €.
 31. FA: 0022040527 - SES - elektrina apríľ 2011 - z 01.04.2011 - suma 180 €.
 32. FA: 5202851700 - SSE - apríľ 2011 - z 01.04.2011 - suma 26,00 €.
 33. FA: 20112220031092663 - SSE - finančné vysporiadanie preplatok - z 04.04.2011 - suma 17,70 €
 34. FA: 7282015899 - SPP - za dodávku zemného plynu - za apríľ 2011 - z 04.04.2011 - suma 138 €.
 35. FA: 20112220031092693 - SSE - finančné vysporiadanie nedoplatok - z 04.04.2011 - suma 1,70 €.
 36. FA: 20112220031092462 - SSE - finančné vysporiadanie nedoplatok - z 04.04.2011 - suma 5,56 €.
 37. FA: 1010559801 - TCom - telefon a internet - z 04.04.2011 - suma 73,13 €.
 38. FA: 1100060081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - apríľ 2011 - z 12.04.2011 - suma 20,48 €.
 39. FA: 1061100672 - Brantner - odvoz a uskladnenie odpadu za 03/2011 - z 14.04.2011 - suma 369,26 €.
 40. FA: 0020111075 - KEO - výkazy pre daňový úrad 1 Q 2011 - z 18.04.2011 - suma 49,82 €.
 41. FA: 8800316067 - RTVS - poplatok 1Q 2011 - z 18.04.2011 - suma - 13,94 €.
 42. FA: 5003250403 - Komunálna poisťovňa - poistenie majetku - z 21.04.2011 - suma 44,25 €.
 43. FA: 110433 - Webex media - webová aplikácia - rekonštrukcia web stránky obce - z 21.04.2011 - suma 240 €.
 44. FA: 0006222178 - Orange starosta - mesačný poplatok - z 26.04.2011 - suma 43,19 €.
 45. FA: 0006222178 - Orange - splátka notebook - z 26.04.2011 - suma 19,90 €.
 46. FA: 0006222178 - Orange - obecný úrad - z 26.04.2011 - suma - 27,94 €.
 47. FA: 2011030 - ISOMI - doména kotmanova.sk - 1 rok - z 26.04.2011 - suma 35,90 €.
 48. FA: 110052 - PSaV Dobroč - oprava verejného osvetlenia - z 28.04.2011 - suma 19,61 €.
 49. FA:110115 - PSaV Dobroč -oprava verejného osvetlenia zo dňa 25.07.2011 - suma 63,73€
 50. FA: 0022040527 - SSE - elektrina august 2011 zo dňa 02.08.2011 - suma 180,-€
 51. FA: 5202851708 - SSE - elektrina august 2011 zo dňa 02.08.2011 - suma 26,-€
 52. FA: 7242178032 - SPP - za dodávku zemného plynu - august 2011 zo dňa 01.08.2011 - suma 21,-€
 53. FA: 11027 - GM-STAV, s.r.o. Lučenec - oprava strechy materskej škôlky v Kotmanovej - zo dňa 08.08.2011 - suma 627,60€ (uhrádzaná postupne - podľa splátkového kalendára)
 54. FA: 1729026924 - TCom telefón a internet za obdobie 07/2011 zo dňa 31.07.2011 - suma 82,06€
 55. FA: 1100154081 - SAD - zmluvná preprava - za obdobie 07/2011 zo dňa 03.08.2011 - suma 20,48€
 56. FA: 2011000013 - Obecný úrad Dobroč - spracovanie miezd I. a II. štvrťrok 2011 - zo dňa 11.08.2011- suma 118,20€
 57. FA: 1061101984 - Brantner Gemer - odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 07/2011 zo dňa 12.08.2011 - suma 335,13€
 58. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 16.08. - do 15.09.2011 zo dňa 22.08.2011 - suma 95,13€ (predchádzajúca faktúra vo výške 94,86€ neskoro uhradená)
 59. FA: 0022040527 - SSE - elektrina september 2011 zo dňa 01.09.2011 - suma 180,-€
 60. FA:5202851709 - SSE - elektrina september 2011 zo dňa 02.09.2011 - suma 26,-€
 61. FA: 8730036580 - TCom telefón a internet za obcobie 08/2011 zo dňa 03.09.2011 - suma 65,20€
 62. FA: 7192236133 - SPP - za dodávku zemného plynu - september 2011 zo dňa 01.09.2011 - suma 43,-€
 63. FA: 1100174081 - SAD - zmluvná preprava - za obdobie 08/2011 zo dňa 05.09.2011 - suma 20,48€
 64. FA: 0011200069 - KEO - výkazy pre daňový úrad II. Q 2011 - zo dňa 12.09.2011 - suma 54,23€
 65. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.09. - do 16.10.2011 zo dňa 21.09.2011 - suma 99,21€
 66. FA: 2111200566 - SOZA - za kultúrno-spoločenské podujatie za obdobie 02.10.2010 (nultý ročník Heligónkárov - pokuta za nenahlásenie akcie) zo dňa 22.09.2011 suma 87,10€
 67. FA: 2111126397 - SOZA - Licencia na verejné používanie hudobných diel (za vysielanie v miestnom rozhlase) zo dňa 22.09.2011 suma 12,-€
 68. FA: 1061102239 - Brantner Gemer za odvoz a uskladnenie odpadu zo dňa 12.9.2011 suma 457,29€
 69. FA: 2204052710 - SSE - elektrina október 2011 zo dňa 01.10.2011 suma 180,-€
 70. FA: 5202851710 - SSE- elektrina október zo dňa 01.10.2011 suma 26,-€
 71. FA: 5731041058 - TCom telefón a internet za obdobie 09/2011 zo dňa 03.10.2011 - suma 95,02€
 72. FA: 0020111706 - KEO - výkazy pre daňový úrad (vzájomné vzťahy) - zo dňa 30.09.2011 suma 54,71€
 73. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 16.10.2011 suma 13,94€
 74. FA: 1061102480 - Brantner Gemer - odvoz a uskladnenie odpadu z VOK zo dňa 06.10.2011 suma 117,42€
 75. FA: 1100192081 SAD Lučenec - zmluvná preprava- za obdovie 09/2011 zo dňa 03.10.2011 - suma 20,48€
 76. FA: 1061102608 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 09/2011 zo dňa 12.10.2011 - suma 275,21€
 77. FA: 0007042011 - DATex Lučenec - farebné náplne do tlačiarne EPSON - suma 18,-€
 78. FA: 0020112203 - KEO - výkazy III. Q 2011 - zo dňa 18.10.2011 suma 54,71€
 79. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.10. - do 16.11.2011 zo dňa 22.10.2011 - suma 91,33€
 80. FA: 7437086785 - SPP - vyrovnávka zemného plynu preplatok - október 2011 zo dňa 23.10.2011 - suma 23,45
 81. FA: 2204052711 - SSE - elektrina november 2011 zo dňa 01.11.2011 suma 180,-€
 82. FA: 5202851711 - SSE - elektrina november 2011 zo dňa 01.11.2011 suma 26,-€
 83. FA: 7222302488 - SPP - za dodávku zemného plynu - november 2011 zo dňa 01.11.2011 - suma 234,-€
 84. FA: 8732043454 - TCom telefón a internet za obdobie 10/2011 zo dňa 03.11.2011 - suma 94,51€
 85. FA: 1100211081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 10/2011 zo dňa 03.11.2011 - suma 20,48€
 86. FA: 1061102846 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2011 zo dňa 10.11.2011 - suma 209,10 €
 87. FA: 0000342011 - RVC - Publikácia "Krok za krokom v samospráve" - suma 3,50€
 88. FA: 0000762011 - Ján Goda Detva - údržba a oprava výpočtovej techniky - zo dňa 18.11.2011 - suma 60,-€
 89. FA: 0012433211 - Inprost Bratislava - predplatné OBECNÉ NOVINY na rok 2012 zo dňa 18.11.2011 - suma 46,80€
 90. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.11. - 16.12.2011 zo dňa 22.11.2011 - suma 94,54€ (predchádzajúca faktúra vo výške 91,33€ neskoro uhradená)
 91. FA: 2204052711 - SSE - elektrina december 2011 zo dňa 01.12.2011 suma 180,-€
 92. FA: 5202851711 - SSE - elektrina december 2011 zo dňa 01.12.2011 suma 26,-€
 93. FA: 2012004984 - PETIT PRESS, a.s. - My Novohradské noviny zo dňa 29.11.2011 - suma 25,-€
 94. FA: 0000110873 - WEBEX media, s.r.o. - doména a webhosting zo dňa 01.12.2011 suma 19,90€
 95. FA: 7733045184 - TCom telefón a internet za obdobie 11/2011 zo dňa 03.12.2011 - suma 114,19€
 96. FA: 6300046002 - SPP - za dodávku zemného plynu - december 2011 zo dňa 01.12.2011 - suma 275,-€
 97. FA: 0020112644 - KEO - udržiavací poplatok ku programu KEO na kalendárny rok 2012 zo dňa 30.11.2011 - suma 135,43€
 98. FA: 0120001699 - SODEXHO PAAS - stravné lístky (RVK pracovníci) zo dňa 06.12.2011 suma 1484,68€
 99. FA: 1100230081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 11/2011 zo dňa 01.12.2011 - suma 20,48€
 100. FA: 1061103059 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mesiac 11/2011 - suma 104,87€
 101. FA: 0081102920 - DATATRADE s.r.o. program Obce .info mini na rok 2012 zo dňa 06.12.2011 suma 38,40€
 102. FA: 0000110215 - PSaV Dobroč oprava verejného osvetlenia zo dňa 08.12.2011 - suma 87,98€
 103. FA: 10611003199 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2011 - suma 252,61€
 104. FA: 0000011032 - REMPOS - pracovné odevy a obuv (RVK pracovníci) zo dňa 12.12.2011 - suma 1020,-€
 105. FA: 0008662011 - DATex Lučenec - toner zo dňa 16.12.2011 - suma 33,-€
 106. FA: 0000110176 - Kondač - Plaucha - vyčistenie a skontrolovanie vykurovacích telies zo dňa 13.12.2011 - suma 46,32€
 107. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie od 17.12.2011 - 16.01.2012 zo dňa 26.12.2011 - suma 122,76€ (predchádzajúce faktury neskoro vo výške 94,51€ a 91,33€uhradené)
 108. FA: 8734047946 - TCom telefón a internet za obdobie 12/2011 zo dňa 03.01.2012 - suma 92,59€
 109. FA: 0110249081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 12/2011 zo dňa 31.12.2011 - suma 20,48€
 110. FA: 1061103438 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 12/2011 - suma 197,90€
 111. FA: 2204052701 - SSE - elektrina január 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 184,-€
 112. FA: 5202851701 - SSE - elektrina január 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 19,-€
 113. FA: 7144055311 - SPP - za dodávku zemného plynu - január 2012 zo dňa 11.01.2012 - suma 294,-€
 114. FA: 0000316067 - SAMNET -zasielanie informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2012 zo dňa 02.01.2012 - suma 32.86€
 115. FA: 0000012001 - Ľuboš Toman LESTOM - krovinorez s príslušenstvom zo dňa 05.01.2012 - suma 849,80€
 116. FA: 0000012002 - Ľuboš Toman LESTOM - Motorová píla zo dňa 05.01.2012 - suma 699,-€
 117. FA: 0120002517 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 10.01.2012 - suma 317,32€
 118. FA: 0012110432 - SUVAHA - Finančný spravodajca rok 2011 zo dňa 10.01.2012 - suma 49,43€
 119. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.01.2012 - suma 13,94€
 120. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.01.2012 - suma 55,72€
 121. FA: 6536015566 - Kooperatíva - Poistenie malých a stredných podnikateľov zo dňa 23.01.2012 pôvodná suma 263,76€ - poistka prerobená a uhradená vo výške 90,60€
 122. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.12.2011 - 16.01.2012 zo dňa 22.01.2012 - suma 99,09€
 123. FA: 1305100912 - Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zo dňa 22.01.2012 - suma 19,50€
 124. FA: 1305101012 - Komunálna poisťovňa - úrazovné poistenie uchádzačov o zamestnaie zo dňa 22.01.2012 - suma 3,25€
 125. FA: 0000120008 - PSaV Dobroč oprava verejného osvetlenia zo dňa 18.01.2012 - suma 34,18€
 126. FA: 0000142012 - MVO Ľudia a voda - Návrh realizácie protieróznych a vodozádržných opatrení - projekt RVK zo dňa 23.01.2012 - suma 800,-€
 127. FA: 0000172012 - MVO Ľudia a voda - zaškolenie pracovníkov zo dňa 23.01.2012 - suma 300,-€
 128. FA: 0020120923 - KEO - účtovníctvo a výkazy zo dňa 27.01.2012 - suma 54,71€
 129. FA: 0721747955 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie február 2012 zo dňa 31.01.2012 - suma 284,-€
 130. FA: 0120003173 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 02.02.2012 - suma 630,67€
 131. FA: 9735058919 - TCom telefón a internet za obdobie 01/2012 zo dňa 03.02.2012 - suma 102,34€
 132. FA: 2204052702 - SSE - elektrina február 2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 184,-€
 133. FA: 5202851702 - SSE - elektrina február 2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 19,-€
 134. FA: 0120010081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 01/2012 zo dňa 01.02.2012 - suma 20,48€
 135. FA: 1061200084 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 01/2012 zo dňa 07.02.2012 - suma 259,04€
 136. FA: 0201205761 - ESET, s.r.o. - Eset Smart Security -licencia pre 2 PC zo dňa 03.02.2012 - suma 70,49€
 137. FA: 0010120002 - ALLBAU - za prácu koordinátora - vodného majstra RVK zo dňa 31.01.2012 - suma 1200,-€
 138. FA: 0010120056 - Obec Mýtna - prenájom mechanizmov práce RVK zo dňa 31.01.2012 - suma 1560,-€
 139. FA: 0000092012 - Branislav Borovička - kontrola a čistenie komina - zo dňa 20.02.2012 - suma 20,-€
 140. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.02.2012 - 13.03.2012 zo dňa 21.02.2012 - suma 93,58€
 141. FA: 0000682012 - NOVHAS - za hasiace prístroje - zo dňa 24.02.2012 suma 60,-€
 142. FA: 0020121208 - KEO -poplatok za KEO WIN MODULY - majetok zo dňa 23.02.2012 - suma 23,88€
 143. FA: 00000122012 - Pozemkové spoločenstvo - za drevnú hmotu žrďovinu zo dňa 28.02.2012 - suma 421,96€
 144. FA: 1020120102 - KOVO TRADE s.r.o. za drátkobetónové rúry zo dňa 05.03.2012 - suma 722,94€
 145. FA: 5736055757 - TCom telefón a internet za obdobie 02/2012 zo dňa 03.03.2012 - suma 85,31€
 146. FA: 7267418433 - SPP za dodávku zemného plynu za obdobie marec 2012 zo dňa 01.03.2012 - suma 268,-€
 147. FA: 0000362012 - MVO Ľudia a voda - za práce garanta RVK zo dňa 01.03.2012 - suma 600,-€
 148. FA: 0120029081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 02/2012 zo dňa 01.03.2012 - suma 20,48€
 149. FA: 1061200388 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za obdobie 02/2012 - suma 265,64€
 150. FA: 2121109828 - SOZA - za prevádzku obecného rozhlasu zo dňa 09.03.2012 - suma 20,40€
 151. FA: 2121109829 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - rádio OcÚ Kotmanová zo dňa 09.03.2012 - suma 12,-€
 152. FA: 1022001245 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 14.03.2012 - suma 621,45€
 153. FA: 0000120543 - TOPSET - za aktualizáciu programov na rok 2012 zo dňa 15.03.2012 - suma 116,40€
 154. FA: 0000120023 - PSaV Dobroč - za opravu verejného osvetlenia zo dňa 28.02.2012 - suma 37,50€
 155. FA: 0006222178 - Orange - telefóny , notebook, internet za obdobie 17.03.2012 - 16.04.2012 zo dňa 22.03.2012 suma 91,65€
 156. FA: 5202852026 - SSE - finančné vysporiadanie - preplatok zo dňa 20.03.2012 - suma 113,41€
 157. FA: 5202856027 - SSE - finančné vysporiadanie - nedoplatok zo dňa 20.03.2012 - suma 47,33€
 158. FA: 0010120006 - ALLBAU - cestovné náklady koordinátora prác RVK zo dňa 24.03.2012 - suma 200,20€
 159. FA: 0010120004 - ALLBAU - za prácu koordinátora - vodného majstra RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 600,-€
 160. FA: 0010120060 - Obec Mýtna za prenájom mechanizmov RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 3825,60€
 161. FA: 0010120059 - Obec Mýtna doprava nákladným automobilom Tatra zo dňa 21.03.2012 - suma 518,40€
 162. FA: 0000542012 - MVO Ľudia a voda porealizačné zameranie RVK zo dňa 26.03.2012 - suma 300,-€
 163. FA: 0020121665 - KEO - Formulár vzájomných vzťahov zo dňa 26.03.2012 - suma 45,38€
 164. FA: 0000032012 - Pozemkové spoločenstvo za drevnú hmotu žrďovinu zo dňa 28.03.2012 - suma 130,90€
 165. FA: 0000120001 - HOBEL TOOLS - náradie RVK zo dňa 22.03.2012 - suma 89,34€
 166. FA: 1022001379 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 30.03.2012 - suma 636,81€
 167. FA: 0010120067 - Obec Mýtna prenájom mechanizmov RVK zo dňa 30.03.2012 - suma 1214,40€
 168. FA: 5202851036 - SSE - finančné vysporiadanie zo dňa 21.03.2012 - nedoplatok 101,-€
 169. FA: 5202857030 - SSE - finančné vysporiadanie zo dňa 21.03.2012 - nedoplatok 3,30€
 170. FA: 5202851704 - SSE - elektrina apríľ 2012 zo dňa 01.04.2012 - suma 19,-€
 171. FA: 2204052704 - SSE - elektrina apríl 2012 - zo dňa 01.04.2012 - suma 184,-€
 172. FA: 7302427127 - SPP za dodávku zemného plynu za obdobie apríľ 2012 zo dňa 01.04.2012 - suma 147,-€
 173. FA: 3737049946 - TCom - telefón a internet za obdobie 03/ 2012 zo dňa 03.04.2012 - suma 96,50€
 174. FA: 0120048081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava - za obdobie 03/2012 zo dňa 02.04.2012 - suma 20,48€
 175. FA: 6808009750 - Komunálna poisťovňa - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 31.03.2012 - suma 123,-€
 176. FA: 5003250403 - Komunálna poisťovňa - Združené poistenie majetku zo dňa 16.04.2012 - suma 44,25€
 177. FA: 1061200731 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 03/2012 zo dňa 15.04.2012 - suma 284,03€
 178. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.04.2012 - 16.05.2012 zo dňa 22.04.2012 - suma 91,65€
 179. FA: 0020121994 - KEO - výkazy, účtovníctvo zo dňa 24.04.2012 - suma 49,82€
 180. FA: 8800316067- RTVS - zo dňa 15.04.2012 - suma 50,61€
 181. FA: 0002902012 - DATex Lučenec - Renovácia tonera zo dňa 27.04.2012 - suma 46,50€
 182. FA: 2204052705 - SSE - elektrina máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 184,-€
 183. FA: 5202851705 - SSE - elektrina máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 19,-€
 184. FA: 0002012023 - ISOMI -doména, správa DNS záznamu zo dňa 02.05.2012 - suma 35,90€
 185. FA: 7267476846 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie máj 2012 zo dňa 01.05.2012 - suma 56,-€
 186. FA: 2738044305 - TCom - telefón a internet za obdobie 04/2012 zo dňa 03.05.2012 - suma 113,36€
 187. FA: 1061200842 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mesiac 04/2012 zo dňa 09.05.2012 - suma 109,22€
 188. FA: 0120067081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 04/2012 zo dňa 04.05.2012 - suma 20,48€
 189. FA: 0000120048 - PSaV Dobroč - za opravu verejného osvetlenia zo dňa 26.04.2012 - suma 68,21€
 190. FA: 1061201013 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 04/2012 zo dňa 15.05.2012 - suma 275,90€
 191. FA: 0120005058 - SODEXHO PAAS Bratislava - stravné lístky zo dňa 14.05.2012 - suma 249,74€
 192. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.05. - 16.06.2012 zo dňa 22.05.2012 - suma 91,33€
 193. FA: 2204052706 - SSE - elektrina jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 184,-€
 194. FA: 5202851706 - SSE - elektrina jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 19,-€
 195. FA: 7302462361 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie jún 2012 zo dňa 01.06.2012 - suma 24,-€
 196. FA: 1236600512 - PETIT PRESS - predplatné Novohradské noviny MY zo dňa 29.05.2012 - suma 13,-€
 197. FA: 1305107512 - Komunálna poisťovňa -úrazovné poistenie uchádzačov o zamestnanie - AKTIVAČNÍ zo dňa 31.05.2012 - suma 19,50€
 198. FA: 1739037415 - TCom - telefón a internet za obdobie 05/2012 zo dňa 03.06.2012 - suma 90,68€
 199. FA: 0120085081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 05/2012 zo dňa 31.05.2012 - suma 20,48€
 200. FA: 1061201287 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 05/2012 zo dňa 12.06.2012 - suma 288,84€
 201. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.06.2012 - 16.07.2012 zo dňa 22.06.2012 - suma 99,24€
 202. FA: 5002845745 - Komunálna poisťovňa - združené poistenie majetku zo dňa 20.06.2012 - suma 53,11€
 203. FA: 5002487150 - Komunálna poisťovňa - združené poistenie majetku zo dňa 20.06.2012 - suma 84,88€
 204. FA: 520285477 - SSE - elektrina júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 18,-€
 205. FA: 2204052707 - SSE - elektrina júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 172,-€
 206. FA: 7312485561 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie júl 2012 zo dňa 01.07.2012 - suma 22,-€
 207. FA: 8800316067 - RTVS- zo dňa 15.07.2012 - suma 13,94€
 208. FA: 4740032217 - TCom - telefón a internet za obdobie 06/2012 zo dňa 04.07.2012 - suma 80,75€
 209. FA: 0120103081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 06/2012 zo dňa 07.06.2012 - suma 20,49€
 210. FA: 1061201618 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 06/2012 zo dňa 12.07.2012 - suma 246,60€
 211. FA: 0006222178 - Orange - telefóny, notebook, internet za obdobie 17.07.2012 - 16.08.2012 zo dňa 22.07.2012 suma 109,04€ (uznaná reklamácia viď faktúru v ďalšom mesiaci)
 212. FA: 0020122397 - KEO - výkazy, účtovníctvo zo dňa 19.07.2012 - suma 56,22€
 213. FA: 5002004737 - Komunálna poisťovňa - zodpovednosť miest a obcí zo dňa 17.07.2012 - suma 18,42€
 214. FA: 0000120088 - REVITAL - Trapézový plech zo dňa 27.07.2012 - suma 89,37€
 215. FA: 5202851708 - SSE - elektrina august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 18,-€
 216. FA: 2204052708 - SSE - elektrina august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 172,-€
 217. FA: 7242562949 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie august 2012 zo dňa 01.08.2012 - suma 22,-€
 218. FA: 1061201744 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie čiernej skládky VOK za mesiac júl 2012 suma 86,57€
 219. FA: 00000402012 - NOS Lučenec za tlač materiálov na DNI OBCE KOTMANOVÁ -zo dňa 02.08.2012 - suma 12,-€
 220. FA: 5741029187 - TCom - telefón a internet za obdobie 07/2012 zo dňa 03.08.2012 - suma 80,74€
 221. FA: 0000102012 - Ing. Valéria Hanzelová - za audit účtovnej závierky zo dňa 15.07.2012 - suma 400,-€
 222. FA: 0120121081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 07/2012 zo dňa 03.08.2012 - suma 20,48€
 223. FA: 1061201908 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 07/2012 zo dňa 09.08.2012 - suma 296,12€
 224. FA: 0000120098 - REVITAL - trapézový plech a príslušenstvo zo dňa 14.08.2012 - suma 90,98€
 225. FA: 0002012061 - Drevovýroba - stavebné rezivo smrek zo dňa 15.08.2012 - suma 120,84€
 226. FA: 0008652012 - OLYMP - tričká s potlačou zo dňa 15.08. 2012 - suma 174,20€
 227. FA: 0006222178 - Orange - telefón za obdobie 17.08.2012 - 16.09.2012 zo dňa 22.08.2012 suma 25,60€
 228. FA: 5202851709 - SSE - elektrina september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 18,-€
 229. FA: 2204052709 - SSE - elektrina september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 172,-€
 230. FA: 7202616192 - SPP -za dodávku zemného plynu za obdobie september 2012 zo dňa 01.09.2012 - suma 46,-€
 231. FA: 2742019302 - TCom - telefón a internet za obdobie 08/2012 zo dňa 03.09.2012 - suma 85,67€
 232. FA: 0130000086 - SODEXHO PAAS - stravné lístky zo dňa 07.09.2012 - suma 249,74€
 233. FA: 0120135081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 08/2012 zo dňa 31.08.2012 - suma 20,48€
 234. FA: 2121126982 - SOZA - Dni obce Kotmanová - II. ročník Heligónkárov zo dňa 11.09.2012 - suma 12,60€
 235. FA: 0001201907 - EUJUCERS SLOVAKIA - Philips AZ1850 ( k rozhlasovej ústredni) zo dňa 20.09.2012 - suma 74,60€
 236. FA: 0006222178 - Orange - telefón za obdobie 17.09.2012 - 16.10.2012 zo dňa 22.09.2012 - suma 43,40€
 237. FA: 1061202239 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 08/2012 zo dňa 15.09.2012 - suma 368,50€
 238. FA: 0000120096 - PSaV Dobroč - oprava verejného osvetlenia zo dňa 12.09.2012 - suma 27,56€
 239. FA: 5202581710 - SSE - elektrina október 2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 18,-€
 240. FA: 2204052710 - SSE - elektrina október 2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 172,-€
 241. FA: 0120154081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 09/2012 zo dňa 01.10.2012 - suma 20,48€
 242. FA: 5743007004 - T-COM - telefón a internet za september 2012 - zo dňa 03.10.2012 - suma 84,72 €
 243. FA: 0001452012 - ESV plus s.r.o. - kancelárske potreby zo dňa 09.10.2012 - suma 55,15€
 244. FA: 0000412012 - Agentúra ES - prezentácia obce Kotmanová v informačno-náučnej publikácii zo dňa 08.10.2012 - suma 30,-€
 245. FA: 8800316067 - RTVS - zo dňa 15.10.2012 - suma 13,94€
 246. FA: 0000012012 - ZŠ Lovinobaňa - osobitný príjemca mliečne desiaty zo dňa 10.10.2012 - suma 20,70€
 247. FA: 0000120121 - REVITAL - pletivo a príslušenstvo - zo dňa 11.10.2012 - suma 89,60€
 248. FA: 0020122483 - KEO s.r.o. - výkazy, účtovníctvo zo dňa 12.10.2012 - suma 74,42€
 249. FA: 1061202528 - Brantner Gemer - za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 09/2012 zo dňa 15.10.2012 - suma 341,61€
 250. FA: 0006222178 - Orange - telefón zo dňa 22.10.2012 - suma 50,64€
 251. FA: 7443119904 - SPP - vyrovnávka zemného plynu - preplatok - zo dňa 23.10.2012 - suma 87,75€
 252. FA: 5202851711 - SSE - elektrina november 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 18,-€
 253. FA: 2204052711 - SSE - elektrina november 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 172,-€
 254. FA: 7302595821 - SPP - za dodávku zemného plynu za obdobie október 2012 zo dňa 01.11.2012 - suma 208,-€
 255. FA: 2743995047 - TCom - telefón a internet za obdobie 10/2012 zo dňa 03.11.2012 - suma 83,60€
 256. FA: 0000022012 - ZŠ Lovinobaňa - osobitný príjemca mliečne desiaty zo dňa 07.11.2012 - suma 27,60€
 257. FA: 0000120131 - REVITAL - pletivo a stĺpiky - zo dňa 05.11.2012 - suma 110,92€
 258. FA: 1201700081 - SAD Lučenec - zmluvná preprava za obdobie 10/2012 zo dňa 02.11.2012 - suma 20,48€
 259. FA: 10612002650 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK 10/2012 - zo dňa 07.11.2012 - suma 104,91 €
 260. FA: 20130001 - INPROST s. r. o. - za Obecné noviny rok 2013 - zo dňa 03. 01. 2013 - suma 52,00 €
 261. FA: 20130002 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 16.01.2013 - suma 249,74 €
 262. FA: 20130003 - SPP - za dodávku zemného plynu za január 2013 - zo dňa 01.01.2013 - suma 261 €
 263. FA: 20130004 - SAMNET - za zasielanie informácií pre samosprávu - zo dňa 02.01.2013 - suma 32.86 €
 264. FA: 20130005 - RTVS - zo dňa 15.01.2013 - suma 13,94 €
 265. FA: 20130006 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.01.2013 - suma 20,70 €
 266. FA: 20130007 - CONNECT - za kancelárske potreby - zo dňa 17.01.2013 - suma 24,77 €
 267. FA: 20130008- ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.01.2013 - suma 43,40 €
 268. FA: 20130009 - BRANTNER GEMER - odvoz odpadkov za 12/2012 - zo dňa 31.12.2012 - suma 222,27 €
 269. FA: 20130010 - KOOPERATIVA - poistné - zo dňa 22.01.2013 - suma 90,60 €
 270. FA: 20130011 - PSaV Dobroč - za údržbu verejného osvetlenia - zo dňa 15.01.2013 - suma 36,48 €
 271. FA: 20130012 - KEO, s. r. o. - účtovná uzávierka - zo dňa 28.01.2013 - suma 66,11 €
 272. FA: 20130013 - AQUA TRADE - za rozbor vody - zo dňa 21.01.2013 - suma 106,80 €
 273. FA: 20130014 - SSE - elektrina január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 37 €
 274. FA: 20130015 - SSE - elektrina január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 190 €
 275. FA: 20130016 - SPP - za za dodávku zemného plynu za február 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 253 €
 276. FA: 20130017 - DK-REN - za opravu tlačiarne - zo dňa 04.02.2013 - suma 43,30 €
 277. FA: 20130018 - T-COM - telefón a internet za január 2013 - zo dňa 03.02.2013 - suma 85,64 €
 278. FA: 20130019 - SAD LC - za prepravu za január 2013 - zo dňa 01.02.2013 - suma 20,53 €
 279. FA: 20130020 - SOZA - za prevádzku obecného rozhlasu za január 2013 - zo dňa 07.02.2013 - suma 20,40 €
 280. FA: 20130021 - SOZA - za verejné použitie hudobných diel - zo dňa 07.02.2013 - suma 12 €
 281. FA: 20130022 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.02.2013 - suma 9,66 €
 282. FA: 20130023 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 12.02.2013 - suma 123 €
 283. FA: 20130024 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 15.02.2013 - suma 19,50 €
 284. FA: 20130025 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 21.02.2013 - suma 43,40 €
 285. FA: 20130026 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2013 - zo dňa 15.02.2013 - suma 339,68 €
 286. FA: 20130027 - SSE - elektrina za február 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 37 €
 287. FA: 20130028 - SSE - elektrina február 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 190 €
 288. FA: 20130029 - SPP - za dodávku zemného plynu za marec 2013 - zo dňa 01.03.2013 - suma 239 €
 289. FA: 20130030 - T-COM - telefón a internet za február 2013 - zo dňa 03.03.2013 - suma 99,95 €
 290. FA: 20130031 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.03.2013 - suma 20,53 €
 291. FA: 20130032 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 13.03.2013 - suma 15,64 €
 292. FA: 20130033 - SODEXO PASS - za stravné lístky - zo dňa 13.03.2013 - suma 249,74 €
 293. FA: 20130034 - TOPSET - za aktualizáciu programov za rok 2013 - zo dňa 14.03.2013 - suma 116,40 €
 294. FA: 20130035 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2013 - zo dňa 15.03.2013 - suma 216,43 €
 295. FA: 20130036 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.03.2013 - suma 43,40 €
 296. FA: 20130037 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 22.03.2013 - 87,36 €
 297. FA: 20130038 - SSE - eletrina za marec 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 190 €
 298. FA: 20130039 - SSE - elektrina za marec 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 37 €
 299. FA: 20130040 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2013 - zo dňa 01.04.2013 - suma 131 €
 300. FA: 20130041 - DATex LC - príslušenstvo k internetu - zo dňa 02.04.2013 - suma 55,48 €
 301. FA: 20130042 - T-COM - telefón a internet za marec 2013 - zo dňa 03.04.2013 - suma 79,70€
 302. FA: 20130043 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.04.2013 - suma 20,53 €
 303. FA: 20130044 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.04.2013 - suma 19,32 €
 304. FA: 20130045 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2013 - zo dňa 10.04.2013 - suma 148,38 €
 305. FA: 20130046 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2013 - zo dňa 15.04.2013 - suma 246,75 €
 306. FA: 20130047 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.04.2013 - suma 43,40 €
 307. FA: 20130048 - Ing. Martin SCHILLER - vektorizácia loga obce - zo dňa 18.04.2013 - suma 55 €
 308. FA: 20130049 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 22.04.2013 - suma 44,25 €
 309. FA: 20130050 - RTVS - zo dňa 14.04.2013 - suma 13,94 €
 310. FA: 20130051 - SSE - elektrina za apríl 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 37 €
 311. FA: 20130052 - SSE - elektrina za apríl 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 190 €
 312. FA: 20130053 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2013 - zo dňa 01.05.2013 - suma 50 €
 313. FA: 20130054 - T-COM - telefón a internet za apríl 2013 - zo dňa 03.05.2013 - suma 77,41 €
 314. FA: 20130055 - DK-REN - za opravy - zo dňa 02.05.2013 - suma 70 €
 315. FA: 20130056 - DK-REN - za opravy - zo dňa 06.05.2013 - suma 37,30 €
 316. FA: 20130057 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.05.2013 - suma 20,70 €
 317. FA: 20130058 - KEO, s. r. o. - za výkazy - zo dňa 09.05.2013 - suma 59,04 €
 318. FA: 20130059 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2013 - zo dňa 10.05.2013 - suma 134,21 €
 319. FA: 20130060 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 09.05.2013 - suma 20,53 €
 320. FA: 20130061 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2013 - zo dňa 15.05.2013 - suma 238,36 €
 321. FA: 20130062 - Servis elektrospotrebičov - oprava miestneho rozhlasu - zo dňa 17.05.2013 - suma 1494,88 €
 322. FA: 20130063 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.05.2013 - suma 43,40 €
 323. FA: 20130064 - DK-REN- renovácia - zo dňa 27.05.2013 - suma 27,70 €
 324. FA: 20130065 - ISOMI, a.s. - doména kotmanova.sk - zo dňa 13.05.2013 - suma 35,90 €
 325. FA: 20130066 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné -zo dňa 28.05.2013 - suma 44,44 €
 326. FA: 20130067 - SSE - elektrina za máj 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 37 €
 327. FA: 20130068 - SSE - elektrina za máj 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 190 €
 328. FA: 20130069 - SPP - dodávka zemného plynu za mesiac jún 2013 - zo dňa 01.06.2013 - suma 22 €
 329. FA: 20130070 - T-COM - telefón a internet za máj 2013 - zo dňa 03.06.2013 - suma 78,97 €
 330. FA: 20130071 - GLASS, s. r. o. - za opravy - zo dňa 04.06.2013 - suma 258,25 €
 331. FA: 20130072 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 10.06.2013 - suma 372,62 €
 332. FA: 20130073 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 03.06.2013 - suma 20,53 €
 333. FA: 20130074 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.06.2013 - suma 26,68 €
 334. FA: 20130075 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - za audit - zo dňa 01.06.2013 - suma 400 €
 335. FA: 20130076 - DATex LC - anténa - zo dňa 17.06.2013 - suma 20,50 €
 336. FA: 20130077 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za máj 2013 - zo dňa 15.06.2013 - suma 263,38 €
 337. FA: 20130078 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 18.06.2013 - suma 53,11 €
 338. FA: 20130079 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 18.06.2013 - suma 84,88 €
 339. FA: 20130080 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.06.2013 - suma 43,40 €
 340. FA: 20130081 - SSE - elektrina za jún 2013 - zo dňa 01.07.2013 - suma 190 €
 341. FA: 20130082 - SSE - elektrina za jún 2013 - zo dňa 01.07.2013 - suma 37 €
 342. FA: 20130083 - SPP - dodávka zemného plynu za mesiac júl - zo dňa 01.07.2013 - suma 20 €
 343. FA: 20130084 - GLASS, s. r. o. - za opravy - zo dňa 02.07.2013 - suma 47,04 €
 344. FA: 20130085 - T-COM - telefón a internet za jún 2013 - zo dňa 03.07.2013 - suma 76,08 €
 345. FA: 20130086 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.07.2013 - suma 20,53 €
 346. FA: 20130087 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za jún 2013 - zo dňa 15.07.2013 - suma 221,84 €
 347. FA: 20130088 - Komunálna poisťovňa - za poistné - zo dňa 16.07.2013 - suma 18,42 €
 348. FA: 20130089 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.07.2013 - suma 43,40 €
 349. FA: 20130090 - RTVS - zo dňa 15.07.2013 - suma 13,94 €
 350. FA: 20130091 - SSE - elektrina za júl 2013 - zo dňa 01.08.2013 - suma 37 €
 351. FA: 20130092 - SSE - elektrina za júl 2013 - zo dňa 01.08.2013 - suma 190 €
 352. FA: 20130093 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2013 - suma 20 €
 353. FA: 20130094 - KEO,s. r. o. - Register obyvateľov WIN - zo dňa 14.08.2013 - suma 54,90 €
 354. FA: 20130095 - T-COM - telefón a internet za júl 2013 - suma 76,98 €
 355. FA: 20130096 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.08.2013 - suma 20,53 €
 356. FA: 20130097 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 06.08.2013 - suma 70,44 €
 357. FA: 20130098 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2013 - zo dňa 08.08.2013 - suma 123,03 €
 358. FA: 20130099 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2013 - zo dňa 15.08.2013 - suma 424,54 €
 359. FA: 20130100 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.08.2013 - suma 44,28 €
 360. FA: 20130101 - SSE - elektrina za august 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 190 €
 361. FA: 20130102 - SSE - elektrina za august 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 37 €
 362. FA: 20130103 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2013 - zo dňa 01.09.2013 - suma 41 €
 363. FA: 20130104 - REVITAL - za pletivo a stĺpik - zo dňa 04.09.2013 - suma 83,49 €
 364. FA: 20130105 - OLYMP - ceny na tenis. turnaj - zo dňa 05.09.2013 - suma 160,81 €
 365. FA: 20130106 - SOZA - za verejné použitie hudobných diel - zo dňa 10.09.2013 - suma 12,60 €
 366. FA: 20130107 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 06.09.2013 - suma 20,53 €
 367. FA: 20130108 - SUVAHA - za predplatné Finančného spravodajcu - zo dňa 09.09.2013 - suma 70 €
 368. FA: 20130109 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 05.09.2013 - suma 27,60 €
 369. FA: 20130110 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.09.2013 - suma 22 €
 370. FA: 20130111 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 17.09.2013 - suma 249,74 €
 371. FA: 20130112 - OVING, s. r. o. - elektrifikácia zvonov v obecnej zvonici - zo dňa 09.09.2013 - suma 200 €
 372. FA: 20130113 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.09.2013 - suma 43,40 €
 373. FA: 20130114 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2013 - zo dňa 18.09.2013 - suma 259,59 €
 374. FA: 20130115 - T-COM - telefón a internet za august 2013 - zo dňa 03.09.2013 - suma 78,70 €
 375. FA: 20130116 - SSE - vyúčtovanie - zo dňa 02.10.2013 - suma 211,22 €
 376. FA: 20130117 - SSE - elektrina za september 2013 - zo dňa 01.10.2013 - suma 190 €
 377. FA: 20130118 - SSE - elektrina za september 2013 - zo dňa 01.10.2013 - suma 37 €
 378. FA: 20130119 - COSTRUO - preprava cestných panelov - zo dňa 03.10.2013 - suma 188,16 €
 379. FA: 20130120 - COSTRUO - práca so žeriavom - zo dňa 03.10.2013 - suma 340,80 €
 380. FA: 20130121 - COSTRUO - práca so žeriavom - zo dňa 30.09.2013 - suma 705,60 €
 381. FA: 20130122 - COSTRUO - presun - zo dňa 03.10.2013 - suma 336 €
 382. FA: 20130123 - RTVS - zo dňa 10.10.2013 - suma 13,94 €
 383. FA: 20130124 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.10.2013 - suma 20,53 €
 384. FA: 20130125 - OU internátne - za stravu - zo dňa 02.10.2013 - suma 21,20 €
 385. FA: 20130126 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.10.2013 - suma 28,98 €
 386. FA: 20130127 - T-COM - telefón a internet za september 2013 - zo dňa 05.10.2013 - suma 33,02 €
 387. FA: 20130128 - Elektroinštalácie Babka Ján - elektroinštalačné práce - zo dňa 14.10.2013 - suma 660 €
 388. FA: 20130129 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2013 - zo dňa 15.10.2013 - suma 320,50 €
 389. FA: 20130130 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.10.2013 - suma 43,40 €
 390. FA: 20130131 - SPP - preplatok za zemný plyn - zo dňa 23.10.2013 - suma 202,09 €
 391. FA: 20130132 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 25.10.2013 - suma 49,46 €
 392. FA: 20130133 - SSE - elektrina za október 2013 - zo dňa 01.11.2013 - suma 190 €
 393. FA: 20130134 - SSE - elektrina za október 2013 - zo dňa 01.11.2013 - suma 37 €
 394. FA: 20130135 - SPP - dodávka zemného plynu za október - zo dňa 01.11.2013 - suma 195 €
 395. FA: 20130136 - ELMONT - elektrifikácia zvonov v obecnej zvonici - zo dňa 31.10.2013 - suma 5544 €
 396. FA: 20130137 - REVITAL - za stĺpik, drôt, pletivo - zo dňa 31.10.2013 - suma 82,53 €
 397. FA: 20130138 - OU internátne - za stravu - zo dňa 06.11.2013 - suma 18,13 €
 398. FA: 20130139 - T-COM - telefón a internet za október 2013 - zo dňa 03.11.2013 - suma 31,98 €
 399. FA: 20130140 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.11.2013 - suma 20,53 €
 400. FA: 20130141 - OLYMP - tabuľa OcÚ - zo dňa 08.11.2013 - suma 118,48 €
 401. FA: 20130142 - Babicová Anna - dodanie dlažby - zo dňa 13.11.2013 - suma 46,80 €
 402. FA: 20130143 - KEO, s. r. o. - ročná licencia KEO win a dos - zo dňa 12.11.2013 - suma 198,37 €
 403. FA: 20130144 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 11.11.2013 - suma 24,84 €
 404. FA: 20130145 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2013 - zo dňa 14.11.2013 - suma 126,40 €
 405. FA: 20130146 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2013 - zo dňa 14.11.2013 - suma 280,92 €
 406. FA: 20130147 - EMBA Trade, s. r. o. - archívna škatuľa - zo dňa 19.11.2013 - suma 18,87 €
 407. FA: 20130148 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.11.2013 - suma 43,40 €
 408. FA: 20130149 - REVITAL - pletivo - zo dňa 26.11.2013 - suma 131,10 €
 409. FA: 20130150 - SODEXO PASS SR - za stravné lístky - zo dňa 29.11.2013 - suma 188,30 €
 410. FA: 20130151 - SSE - elektrina za november 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 190 €
 411. FA: 20130152 - SSE - elektrina za november 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 37 €
 412. FA: 20130153 - PETIT PRESS - novohradské noviny - zo dňa 21.11.2013 - suma 25 €
 413. FA: 20130154 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2013 - zo dňa 01.12.2013 - suma 230 €
 414. FA: 20130155 - INPROST - za obecné noviny - zo dňa 02.2.2013 - suma 52 €
 415. FA: 20130156 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 04.12.2013 - suma 19,90 €
 416. FA: 20130157 - telefón - zo dňa 03.12.2013 - suma 26,98 €
 417. FA: 20130158 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.12.2013 - suma 20,53 €
 418. FA: 20130159 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 10.12.2013 - suma 20,70 €
 419. FA: 20130160 - PSaV Dobroč - farebné žiarovky na vianočnú výzdobu - zo dňa 09.12.2013 - suma 19,20 €
 420. FA: 20130161 - PSaV Dobroč - oprava miestnych komunikácií - zo dňa 29.11.2013 - suma 132,48 €
 421. FA: 20130162 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2013 - suma 272,27 €
 422. FA: 20130163 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 24.12.2013 - suma 43,40 €
 423. FA: 20130164 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 30.12.2013 - suma 65 €
 424. FA: 20130165 - T-COM - telefón za december 2013 - zo dňa 03.01.2014 - suma 25,04 €
 425. FA: 20130166 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.01.2014 - suma 20,53 €
 426. FA: 20130167 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2013 - zo dňa 31.12.2013 - suma 263,33 €
 427. FA: 20130168 - SUVAHA - Finančný spravodajca - zo dňa 15.01.2014 - suma 18,63 €
 428. FA: 20130169 - SSE - elektrina - zo dňa 14.04.2014 - suma 36,63 €
 429. FA: 20140001 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2014 - zo dňa 01.01.2014 - suma 245 €
 430. FA: 20140002 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 05.01.2014 - suma 32,86€
 431. FA: 20140003 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 23.01.2014 - suma 10,58 €
 432. FA: 20140004 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.01.2014 - suma 43,40 €
 433. FA: 20140005 - KOOPERATIVA - poistné - zo dňa 24.01.2014 - suma 90,60 €
 434. FA: 20140006 - RTVS - zo dňa 15.01.2014 - suma 13,94 €
 435. FA: 20140007 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 02.02.2014 - suma 39 €
 436. FA: 20140008 - SSE - elektrina KD - zo dňa 02.02.2014 - suma 576 €
 437. FA: 20140009 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2014 - zo dňa 03.02.2014 - suma 237 €
 438. FA: 20140010 - SPP - zemný plyn - 31.01.2014 - suma 50,74 €
 439. FA: 20140011 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 07.02.2014 - suma 35,32 €
 440. FA: 20140012 - T-COM - telefón za január 2014 - zo dňa 03.02.2014 - suma 33,97 €
 441. FA: 20140013 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 03.02.2014 - suma 20,53 €
 442. FA: 20140014 - Komunálna poisťovňa - zo dňa 12.02.2014 - suma 124,80 €
 443. FA: 20140015 - KEO, s. r. o. - za výkazy, účtovníctvo - zo dňa 13.02.2014 - suma 64,62 €
 444. FA: 20140016 - ESET - licencia - zo dňa 17.02.2014 - suma 83,93 €
 445. FA: 20140017 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2014 - zo dňa 14.02.2014 - suma 454,39 €
 446. FA: 20140018 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.02.2014 - suma 43,40 €
 447. FA: 20140019 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 26.02.2014 - suma 12 €
 448. FA: 20140020 - SOZA - prevádzka obecného rozhlasu - zo dňa 26.02.2014 - suma 20,40 €
 449. FA: 20140021 - SSE - preplatok - zo dňa 20.02.2014 - suma 18,62 €
 450. FA: 20140022 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.03.2014 - suma 249 €
 451. FA: 20140023 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.03.2014 - suma 39 €
 452. FA: 20140024 - SPP - dodávka zemného plynu za marec 2014 - zo dňa 01.03.2014 - suma 224 €
 453. FA: 20140025 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 28.02.2014 - suma 20,53 €
 454. FA: 20140026 - OLYMP - vlajka, štátny znak - zo dňa 03.03.2014 - suma 75,01 €
 455. FA: 20140027 - T-COM - telefón za február 2014 - zo dňa 03.03.2014 - suma 28,18 €
 456. FA: 20140028 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo WIN - zo dňa 18.03.2014 - suma 59,88 €
 457. FA: 20140029 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2014 - zo dňa 07.03.2014 - suma 245,90 €
 458. FA: 20140030 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2014 - zo dňa 07.03.2014 - suma 154,13 €
 459. FA: 20140031 - RETRO LC - taniere a príbor - zo dňa 14.03.2014 - suma 77,33 €
 460. FA: 20140032 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 13.03.2014 - suma 24,84 €
 461. FA: 20140033 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 19.03.2014 - suma 30 €
 462. FA: 20140034 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 17.03.2014 - suma 83,70 €
 463. FA: 20140035 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 17.03.2014 - suma 18 €
 464. FA: 20140036 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.03.2014 - suma 43,40 €
 465. FA: 20140037 - LE CHEQUE DEJEUNER - knihy - zo dňa 25.03.2014 - suma 560,10 €
 466. FA: 20140038 - RETRO LC - taniere a príbor - zo dňa 28.03.2014 - suma 76,23 €
 467. FA: 20140039 - TOPSET - aktualizácia programov - zo dňa 27.03.2014 - suma 116,40 €
 468. FA: 20140040 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 31.3.2014 - suma 18 €
 469. FA: 20140041 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 29.03.2014 - suma 82,40 €
 470. FA: 20140042 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.04.2014 - suma 249 €
 471. FA: 20140043 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.04.2014 - suma 39 €
 472. FA: 20140044 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2014 - zo dňa 01.04.2014 - suma 123 €
 473. FA: 20140045 - Viktória - Hámor, s. r. o. - struna do kosačky - zo dňa 02.04.2014 - suma 96 €
 474. FA: 20140046 - T-COM - telefón - zo dňa 03.04.2014 - suma 28,40 €
 475. FA: 20140047 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.04.2014 - suma 20,53 €
 476. FA: 20140048 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2014 - zo dňa 09.04.2014 - suma 336,02 €
 477. FA: 20140049 - ZŠ Lovinobaňa - za stravné - zo dňa 15.04.2014 - suma 27,60 €
 478. FA: 20140050 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.04.2014 - suma 38 €
 479. FA: 20140051 - Komunálna poisťovňa - zo dňa 23.04.2014 - suma 44,25 €
 480. FA: 20140052 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.05.2014 - suma 249 €
 481. FA: 20140053 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.05.2014 - suma 39 €
 482. FA: 20140054 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2014 - zo dňa 01.05.2014 - suma 47 €
 483. FA: 20140055 - T-COM - telefón - zo dňa 03.05.2014 - suma 28,20 €
 484. FA: 20140056 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia civilnej ochrany - zo dňa 06.05.2014 - suma 50 €
 485. FA: 20140057 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 06.05.2014 - suma 49,46 €
 486. FA: 20140058 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.05.2014 - suma 20,53 €
 487. FA: 20140059 - ISOMI, a. s. - doména kotmanova.sk - zo dňa 12.05.2014 - suma 36,90 €
 488. FA: 20140060 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2014 - zo dňa 14.05.2014 - suma 230,58 €
 489. FA: 20140061 - LE CHEQUE DEJEUNER - zo dňa 21.05.2014 - suma 467,94 €
 490. FA: 20140062 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.05.2014 - suma 30 €
 491. FA: 20140063 - Geodetický a kartografický ústav - geodetické informácie - zo dňa 23.05.2014 - suma 18 €
 492. FA: 20140064 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov volebnej komisie - zo dňa 27.5.2014 - suma 108 €
 493. FA: 20140065 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre volebnú komisiu - zo dňa 27.05.2014 - suma 24 €
 494. FA: 20140066 - RETRO LC - zo dňa 22.05.2014 - suma 46,68 €
 495. FA: 20140067 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.06.2014 - suma 249 €
 496. FA: 20140068 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.06.2014 - suma 39 €
 497. FA: 20140069 - SPP - dodávka zemného plynu za jún 2014 - zo dňa 01.06.2014 - suma 20 €
 498. FA: 20140070 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 30.05.2014 - suma 40 €
 499. FA: 20140071 - PRIMA BANKA - zo dňa 09.06.2014 - suma 6 €
 500. FA: 20140072 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 04.06.2014 - suma 20,53 €
 501. FA: 20140073 - INPROST - obecné noviny - zo dňa 06.06.2014 - suma 15,60 €
 502. FA: 20140074 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia civilnej ochrany - zo dňa 10.06.2014 - suma 50 €
 503. FA: 20140075 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za máj 2014 - zo dňa 13.06.2014 - suma 277,04 €
 504. FA: 20140076 - LESTOM - žacia hlava, filter .. - zo dňa 16.06.2014 - suma 102,06 €
 505. FA: 20140077 - RETRO LC - motyka, pletivo - zo dňa 16.06.2014 - suma 110,46 €
 506. FA: 20140078 - PETIT PRESS - inzercia - zo dňa 16.06.2014 - suma 24 €
 507. FA: 20140079 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.06.2014 - suma 34 €
 508. FA: 20140080 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 30.06.2014 - suma 40 €
 509. FA: 20140081 - T-COM - telefón - zo dňa 03.06.2014 - suma 29,95 €
 510. FA: 20140082 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.07.2014 - suma 249 €
 511. FA: 20140083 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.07.2014 - suma 39 €
 512. FA: 20140084 - SPP - dodávka zemného plynu za júl 2014 - zo dňa 01.07.2014 - suma 18 €
 513. FA: 20140085 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 03.07.2014 - suma 28 €
 514. FA: 20140086 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 02.07.2014 - suma 20,53 €
 515. FA: 20140087 - T-COM - telefón - zo dňa 03.07.2014 - suma 34,54 €
 516. FA: 20140088 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za jún 2014 - zo dňa 10.07.2014 - suma 249,99 €
 517. FA: 20140089 - Ing. Milan HRIC - požiarne značky - zo dňa 15.07.2014 - suma 12 €
 518. FA: 20140090 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 14.07.2014 - suma 68,62 €
 519. FA: 20140091 - NOVHAS - hasiace prístroje - zo dňa 18.07.2014 - suma 88,80 €
 520. FA: 20140092 - ORANGE - telefón - zo dňa 22.07.2014 - suma 30 €
 521. FA: 20140093 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 21.07.2014 - suma 286,78 €
 522. FA: 20140094 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 08.07.2014 - suma 29,46 €
 523. FA: 20140095 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.08.2014 - suma 249 €
 524. FA: 20140096 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.08.2014 - suma 39 €
 525. FA: 20140097 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2014 - zo dňa 01.08.2014 - suma 18 €
 526. FA: 20140098 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 01.08.2014 - suma 20,53 €
 527. FA: 20140099 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 31.07.2014 - suma 40 €
 528. FA: 20140100 - LESTOM - žacia hlava, rezné lanko. filter - zo dňa 06.08.2014 - suma 127,23 €
 529. FA: 20140101 - T-COM - telefón - zo dňa 03.08.2014 - suma 24,04 €
 530. FA: 20140102 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 11.08.2014 - suma 47,88 €
 531. FA: 20140103 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2014 - zo dňa 12.08.2014 - suma 143,91 €
 532. FA: 20140104 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2014 - zo dňa 12.08.2014 - suma 466,10 €
 533. FA: 20140105 - BRANCO - tenisové čiary - zo dňa 20.08.2014 - suma 400 €
 534. FA: 20140106 - ORANGE - telefón - zo dňa 26.08.2014 - suma 32,52 €
 535. FA: 20140107 - DK-REN - opravy - zo dňa 28.08.2014 - suma 37,30 €
 536. FA: 20140108 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.09.2014 - suma 249 €
 537. FA: 20140109 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.09.2014 - suma 39 €
 538. FA: 20140110 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2014 - zo dňa 03.09.2014 - suma 38 €
 539. FA: 20140111 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 03.09.2014 - suma 40 €
 540. FA: 20140112 - T-COM - telefón - zo dňa 04.09.2014 - suma 24,08 €
 541. FA: 20140113 - RETRO LC - pletivo - zo dňa 09.09.2014 - suma 91,08 €
 542. FA: 20140114 - REVITAL - zo dňa 09.09.2014 - suma 94,26 €
 543. FA: 20140115 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.09.2014 - suma 20,53 €
 544. FA: 20140116 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2014 - zo dňa 18.09.2014 - suma 303,93 €
 545. FA: 20140117 - SUVAHA - predplatné Finančného spravodajcu - zo dňa 18.09.2014 - suma 70 €
 546. FA: 20140118 - ORANGE - telefón - zo dňa 23.09.2014 - suma 30 €
 547. FA: 20140119 - Regionálna rozvojová agentúra - príprava projektu - zo dňa 01.10.2014 - suma 200 €
 548. FA: 20140120 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.10.2014 - suma 249 €
 549. FA: 20140121 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.10.2014 - suma 39 €
 550. FA: 20140122 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 03.10.2014 - suma 40 €
 551. FA: 20140123 - T-COM - telefón - zo dňa 03.10.2014 - suma 24,08 €
 552. FA: 20140124 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.10.2014 - suma 20,53 €
 553. FA: 20140125 - Združenie miest a obcí SR - informačný seminár - zo dňa 10.10.2014 - suma 12 €
 554. FA: 20140126 - RETRO LC - lavica - zo dňa 13.10.2014 - suma 368,50 €
 555. FA: 20140127 - LESTOM - príslušenstvo do krovinorezu - zo dňa 13.10.2014 - suma 122,58 €
 556. FA: 20140128 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2014 - zo dňa 13.10.2014 -suma 455,36 €
 557. FA: 20140129 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 13.10.2014 - suma 18 €
 558. FA: 20140130 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 16.10.2014 - suma 467,94 €
 559. FA: 20140131 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.10.2014 - suma 30 €
 560. FA: 20140132 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 23.10.2014 - suma 47,64 €
 561. FA: 20140133 - SPP - dodávka zemného plynu - nedoplatok - zo dňa 24.10.2014 - suma - 2,70 €
 562. FA: 20140134 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.10.2014 - suma 65,34 €
 563. FA: 20140135 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.11.2014 - suma 249 €
 564. FA: 20140136 - SSE - eletrina škôlka - zo dňa 01.11.2014 - suma 39 €
 565. FA: 20140137 - SPP - dodávka zemného plynu za október 2014 - zo dňa 02.11.2014 - suma 152 €
 566. FA: 20140138 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 05.11.2014 - suma 31 €
 567. FA: 20140139 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 05.11.2014 - suma 20,53 €
 568. FA: 20140140 - KEO, s. r. o. - ročná licencia Keo Win - zo dňa 05.11.2014 - suma 215,49 €
 569. FA: 20140141 - Asociácia vzdelávania samosprávy - zo d§a 05.11.2014 - suma 18,55 €
 570. FA: 20140142 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 07.11.2014 - suma 40 €
 571. FA: 20140143 - T-COM - telefón - zo dňa 07.11.2014 - suma 28,93 €
 572. FA: 20140144 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2014 - zo dňa 12.11.2014 - suma 267,53 €
 573. FA: 20140145 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2014 - zo dňa 12.11.2014 - suma 126,76 €
 574. FA: 20140146 - Plyn-Therm - Mišík Ján - elektrický prietokový ohrievač - zo dňa 13.11.2014 - suma 130 €
 575. FA: 20140147 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.11.2014 - suma 30 €
 576. FA: 20140148 - DREVOVÝROBA - Ján Urbančok - stavebné rezivo - zo dňa 22.11.2014 - suma 48 €
 577. FA: 20140149 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 22.11.2014 - suma 98 €
 578. FA: 20140150 - Ing. Milan HRIC - dokumentácia BOZP - zo dňa 26.11.2014 - suma 50 €
 579. FA: 20140151 - Združenie miest a obcí SR - členský poplatok - zo dňa 27.11.2014 - suma 53,30 €
 580. FA: 20140152 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.12.2014 - suma 249 €
 581. FA: 20140153 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.12.2014 - suma 39 €
 582. FA: 20140154 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2014 - zo dňa 01.12.2014 - suma 179 €
 583. FA: 20140155 - ALUPROJEKT - plexisklo - zo dňa 01.12.2014 - suma 58,80 €
 584. FA: 20140156 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 04.12.2014 - suma 25 €
 585. FA: 20140157 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 04.12.2014 - suma 40 €
 586. FA: 20140158 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 05.12.2014 - suma 19,90 €
 587. FA: 20140159 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 05.12.2014 - suma 52,30 €
 588. FA: 20140160 - T-COM - telefón - zo dňa 08.12.2014 - suma 24,47 €
 589. FA: 20140161 - EDISON SK - ozdoby - zo dňa 10.12.2014 - suma 265 €
 590. FA: 20140162 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 10.12.2014 - suma 20,53 €
 591. FA: 20140163 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2014 - zo dňa 12.12.2014 - suma 312,67 €
 592. FA: 20140164 - PLAST-MONT - plastové výrobky - zo dňa 20.12.2014 - suma 917,47 €
 593. FA: 20140165 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.12.2014 - suma 30 €
 594. FA: 20140166 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 29.12.2014 - suma 267,54 €
 595. FA: 20140167 - DK-REN - opravy a renovácie - zo dňa 30.12.2014 - suma 52 €
 596. FA: 20150001 - T-COM - telefón - zo dňa 07.01.2015 - suma 28,57 €
 597. FA: 20150002 - Ing. Milan HRIC - služby BOZP - zo dňa 08.01.2015 - suma 40 €
 598. FA: 20150003 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.01.2015 - suma 20,53 €
 599. FA: 20140004 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 09.01.2015 - suma 32,86 €
 600. FA: 20150005 - SSE - elektrina za január - zo dňa 17.01.2015 - suma 154,31 €
 601. FA: 20150006 - SPP - dodávka zemného plynu - nedoplatok - 230,40 €
 602. FA: 20150007 - SUVAHA - Finančný spravodajca - zo dňa 19.01.2015 - suma 39,30 €
 603. FA: 20150008 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2014 - zo dňa 19.01.2015 - suma 401,84 €
 604. FA: 20150009 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2015 - zo dňa 19.01.2015 - suma 281 €
 605. FA: 20150010 - ORANGE Slovensko -telefón - zo dňa 23.01.2015 - suma 30 €
 606. FA: 20150011 - SSE - nedoplatok - zo dňa 23.01.2015 - suma 915,61 €
 607. FA: 20150012 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2015 - zo dňa 02.02.2015 - suma 273 €
 608. FA: 20150013 - SSE - elektrina zvonica - zo dňa 02.02.2015 - suma 315 €
 609. FA: 20150014 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 02.02.2015 - suma 56 €
 610. FA: 20150015 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.02.2015 - suma 172,78 €
 611. FA: 20150016 - T-COM - telefón - zo dňa 06.02.2015 - suma 25,31 €
 612. FA: 20150017 - KEO, s. r. o. - výkazy, účtovníctvo - zo dňa 09.02.2015 - suma 74,76 €
 613. FA: 20150018 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 11.02.2015 - suma 20,53 €
 614. FA: 20150019 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 13.02.2015 - suma 490,98 €
 615. FA: 20150020 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - auditorské služby - zo dňa 13.02.2015 - suma 400 €
 616. FA: 20150021 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie opadu za január 2015 - zo dňa 13.02.2015 - suma 292,24 €
 617. FA: 20150022 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.02.2015 - suma 30 €
 618. FA: 20150023 - TOPSET - aktualizácia programov - zo dňa 23.02.2015 - suma 116,40 €
 619. FA: 20150024 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 25.02.2015 - suma 12 €
 620. FA: 20150025 - SOZA - verejné použitie hudobných diel - zo dňa 25.02.2015 - suma 20,40 €
 621. FA: 20150026 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 26.02.2015 - suma 45 €
 622. FA: 20150027 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.03.2015 - suma 215 €
 623. FA: 20150028 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.03.2015 - suma 56 €
 624. FA: 20150029 - SPP - dodávka zemného plynu za marec 2015 - zo dňa 01.03.2015 - suma 257 €
 625. FA: 20150030 - PSaV Dobroč - občerstvenie pre členov komisie - zo dňa 02.03.2015 - suma 12,77 €
 626. FA: 20150031 - PSaV Dobroč - obedy a večere pre členov komisie - zo dňa 02.03.2015 - suma 59,18 €
 627. FA: 20150032 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 09.03.2015 - suma 20,53 €
 628. FA: 20150033 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2015 - zo dňa 16.03.2015 - suma 234,44 €
 629. FA: 20150034 - Ing. Milan HRIC - civilná ochrana - zo dňa 23.03.2015 - suma 48 €
 630. FA: 20150035 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.03.2015 - suma 30 €
 631. FA: 20150036 - T-COM - telefón - zo dňa 25.03.2015 - suma 25,49 €
 632. FA: 20150037 - ELMONT - servis 2 zvonov - zo dňa 26.03.2015 - suma 117 €
 633. FA: 20150038 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 30.03.2015 - suma 46,82 €
 634. FA: 20150039 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.04.2015 - suma 215 €
 635. FA: 20150040 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.04.2015 - suma 56 €
 636. FA: 20150041 - SPP - dodávka zemného plynu za apríl 2015 - zo dňa 02.04.2015 - suma 141 €
 637. FA: 20150042 - T-COM - telefón - zo dňa 07.04.2015 - suma 33,83 €
 638. FA: 20150043 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 13.04.2015 - suma 20,53 €
 639. FA: 20150044 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2015 - zo dňa 15.04.2015 - suma 296,48 €
 640. FA: 20150045 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za marec 2015 - zo dňa 15.04.2015 - suma 147,64 €
 641. FA: 20150046 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.04.2015 - suma 30 €
 642. FA: 20150047 - WOLTERS KLUWER - knihy - zo dňa 23.04.2015 - suma 31 €
 643. FA: 20150048 - VIKTORIA - HÁMOR - struna - zo dňa 27.04.2015 - suma 100,20 €
 644. FA: 20150049 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.05.2015 - suma 215 €
 645. FA: 20150050 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.05.2015 - suma 56 €
 646. FA: 20150051 - SPP - dodávka zemného plynu za máj 2015 - zo dňa 06.05.2015 - suma 54 €
 647. FA: 20150052 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 07.05.2015 - suma 49,92 €
 648. FA: 20150053 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 07.05.2015 - suma 187,74 €
 649. FA: 20150054 - SKLENÁRSTVO - zasklenie okien - zo dňa 11.05.2015 - suma 51,79 €
 650. FA: 20150055 - T-COM - telefón - zo dňa 11.05.2015 - suma 23,94 €
 651. FA: 20150056 - P4U - informácie a poradenstvo - zo dňa 11.05.2015 - suma 299 €
 652. FA: 20150057 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 11.05.2015 - suma 20,53 €
 653. FA: 20150058 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 229,91 €
 654. FA: 20150059 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 82,38 €
 655. FA: 20150060 - WebSupport - doména kotmanova.sk - zo dňa 15.05.2015 - suma 14,76 €
 656. FA: 20150061 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 22.05.2015 - suma 30 €
 657. FA: 20150062 - WebSupport - presmerovanie - zo dňa 22.05.2015 - suma 7,20 €
 658. FA: 20150063 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.05.2015 - suma 90,35 €
 659. FA: 20150064 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 27.05.2015 - suma 45,72 €
 660. FA: 20150065 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.06.2015 - suma 215 €
 661. FA: 20150066 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.06.2015 - suma 56 €
 662. FA: 20150067 - SPP - dodávka zemného plynu za jún 2015 - suma 23 €
 663. FA: 20150068 - LESTOM -krovinorez a príslušenstvo - zo dňa 03.06.2015 - suma 848,16 €
 664. FA: 20150069 - T-COM - telefón - zo dňa 08.06.2015 - suma 23,27 €
 665. FA: 20150070 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 08.06.2015 - suma 20,53 €
 666. FA: 20150071 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 362,08 €
 667. FA: 20150072 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 19.06.2015 - suma 490,98 €
 668. FA: 20150073 - DK-REN - renovácia - zo dňa 26.06.2015 - suma 32 €
 669. FA: 20150074 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.07.2015 - suma 215 €
 670. FA: 20150075 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.07.2015 - suma 56 €
 671. FA: 20150076 - SPP - dodávka zemného plynu za júl 2015 - zo dňa 02.07.2015 - suma 21 €
 672. FA: 20150077 - REVITAL SK - pletivo .. - zo dňa 02.07.2015 - suma 81,02 €
 673. FA: 20150078 - LESTOM - príslušenstvo ku krovinorezu - zo dňa 02.07.2015 - suma 149,34 €
 674. FA: 20150079 - Novohradské osvetové stredisko - tlač plagátov - zo dňa 02.07.2015 - suma 21,31 €
 675. FA: 20150080 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 03.07.2015 - suma 60,67 €
 676. FA: 20150081 - T-COM - telefón - zo dňa 06.07.2015 - suma 24,28 €
 677. FA: 20150082 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 13.07.2015 - suma 20,53 €
 678. FA: 20150083 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za apríl 2015 - suma 294,64 €
 679. FA: 20150084 - Novohradské osvetové stredisko - tlač plagátov - zo dňa 16.07.2015 - suma 5,75 €
 680. FA: 20150085 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.07.2015 - suma 30 €
 681. FA: 20150086 - ELEKTROSPED - hej.sk - zo dňa 23.07.2015 - chladnička - suma 303,50 €
 682. FA: 20150087 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.07.2015 - suma 30 €
 683. FA: 20150088 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 31.07.2015 - suma 72 €
 684. FA: 20150089 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.08.2015 - suma 215 €
 685. FA: 20150090 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.08.2015 - suma 56 €
 686. FA: 20150091 - SPP - dodávka zemného plynu za august 2015 - zo dňa 03.08.2015 - suma 21 €
 687. FA: 20150092 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 03.08.2015 - suma 49,01 €
 688. FA: 20150093 - T-COM - telefón - zo dňa 06.08.2015 - suma 24,72 €
 689. FA: 20150094 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.08.2015 - suma 44,22 €
 690. FA: 20150095 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.08.2015 - suma 20,53 €
 691. FA: 20150096 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2015 - zo dňa 13.08.2015 - suma 458,40 €
 692. FA: 20150097 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za júl 2015 - zo dňa 13.08.2015 - suma 142,79 €
 693. FA: 20150098 - JET SPORT CHAIRMAN - k tenisovému kurtu - zo dňa 21.08.2015 - suma 166,66 €
 694. FA: 20150099 - SOZA - vedrejné použitie hudobných diel - zo dňa 20.08.2015 - suma 14,40 €
 695. FA: 20150100 - INLEA - predajný stánok - zo dňa 24.08.2015 - suma 248,01 €
 696. FA: 20150101 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 24.08.2015 - suma 40,40 €
 697. FA: 20150102 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.09.2015 - suma 215 €
 698. FA: 20150103 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.09.2015 - suma 56 €
 699. FA: 20150104 - SPP - dodávka zemného plynu za september 2015 - zo dňa 02.09.2015 - suma 44 €
 700. FA: 20150105 - T-COM - telefón - zo dňa 07.09.2015 - suma 24,24 €
 701. FA: 20150106 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 07.09.2015 - suma 20,53 €
 702. FA: 20150107 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 10.09.2015 - suma 367,13 €
 703. FA: 20150108 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za august 2015 - zo dňa 14.09.2015 - suma 278,16 €
 704. FA: 20150109 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.09.2015 - suma 30 €
 705. FA: 20150110 - WOLTERS KLUWER - knihy - zo dňa 30.09.2015 - suma 31,60 €
 706. FA: 20150111 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.10.2015 - suma 215 €
 707. FA: 20150112 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.10.2015 - suma 56 €
 708. FA: 20150113 - SPP - dodávka zemného plynu za október 2015 - zo dňa 02.10.2015 - suma 136 €
 709. FA: 20150114 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 06.10.2015 - suma 66,49 €
 710. FA: 20150115 - T-COM - telefón - zo dňa 07.10.2015 - suma 23,47 €
 711. FA: 20150116 - Tibor Bartoš BaFa - práca so žeriavom - zo dňa 12.10.2015 - suma 751,68 €
 712. FA: 20150117 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.10.2015 - suma 20,53 €
 713. FA: 20150118 - DK-REN - renovácie - zo dňa 14.10.2015 - suma 62 €
 714. FA: 20150119 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2015 - zo dňa 15.10.2015 - suma 135,33 €
 715. FA: 20150120 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za september 2015 - zo dňa 15.10.2015 - suma 429,06 €
 716. FA: 20150121 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.10.2015 - suma 30 €
 717. FA: 20150122 - RTVS - zo dňa 28.10.2015 - suma 55,68 €
 718. FA: 20150123 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.11.2015 - suma 215 €
 719. FA: 20150124 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.11.2015 - suma 56 €
 720. FA: 20150125 - SPP - dodávka zemného plynu za november 2015 - zo dňa 02.11.2015 - suma 224 €
 721. FA: 20150126 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 05.11.2015 - suma 23,16 €
 722. FA: 20150127 - MAVEX, s. r. o. - alkoholtester a príslušenstvo - zo dňa 09.11.2015 - suma 127 €
 723. FA: 20150128 - KEO, s. r. o. - ročná licencia KEO WIN 2016 - zo dňa 09.11.2015 - suma 215,49 €
 724. FA: 20150129 - T-COM - telefón - zo dňa 09.11.2015 - suma 24,42 €
 725. FA: 20150130 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 12.11.2015 - suma 20,53 €
 726. FA: 20150131 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2015 - zo dňa 16.11.2015 - suma 267,52 €
 727. FA: 20150132 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za október 2015 - zo dňa 16.11.2015 - suma 192,72 €
 728. FA: 20150133 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - zo dňa 19.11.2015 - suma 200,68 €
 729. FA: 20150134 - FIRE system - hasičské ubo - zo dňa 20.11.2015 - suma 61,50 €
 730. FA: 20150135 - FIRE system - potlač búnd - zo dňa 20.11.2015 - suma 4 €
 731. FA: 20150136 - FEREX, s. r. o. - kontajner - zo dňa 23.11.2015 - suma 810 €
 732. FA: 20150137 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.1.2015 - suma 30 €
 733. FA: 20150138 - Látka Vladislav - elektroinštalačné práce - zo dňa 30.11.2015 - suma 91,23 €
 734. FA: 20150139 - PETIT PRESS - Novohradské noviny - zo dňa 30.11.2015 - suma 25 €
 735. FA: 20150140 - SSE - elektrina KD - zo dňa 01.12.2015 - suma 215 €
 736. FA: 20150141 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 01.12.2015 - suma 56 €
 737. FA: 20150142 - SPP - dodávka zemného plynu za december 2015 - zo dňa 02.12.2015 - suma 264 €
 738. FA: 20150143 - DISIG, a. s. - certifikát na HSM 4 roky - zo dňa 03.12.2015 - suma 103,20 €
 739. FA: 20150144 - WEBEX MEDIA - doména a webhosting - zo dňa 11.12.2015 - suma 19,90 €
 740. FA: 20150145 - T-COM - telefón - zo dňa 07.12.2015 - suma 26.86 €
 741. FA: 20150146 - KEO, s. r. o. - výkazy - zo dňa 15.12.2015 - suma 47,64 €
 742. FA: 20150147 - P4You - poradenská činnosť, spracovanie a podanie 2 žiadostí - zo dňa 09.12.2015 - suma 6600 €
 743. FA: 20150148 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 10.12.2015 - suma 20,53 €
 744. FA: 20150149 - ALZA - viazací stroj a príslušenstvo - zo dňa 10.12.2015 - suma 45,83 €
 745. FA: 20150150 - OLYMP - reklamné predmety - zo dňa 12.12.2015 - suma 55,99 €
 746. FA: 20150151 - Ing. Valéria HANZELOVÁ - audit - zo dňa 14.12.2015 - suma 400 €
 747. FA: 20150152 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za november 2015 - zo dňa 17.12.2015 - suma 308,19 €
 748. FA: 20150153 - ORANGE Slovensko - telefón - zo dňa 23.12.2015 - suma 30 €
 749. FA: 20150154 - LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny - 45,85 €
 750. FA: 20150155 - PSaV Dobroč - verejné osvetlenie - zo dňa 31.12.2015 - suma 16,80 €
 751. FA: 20150156 - PRIMA BANKA - ročné vedenie účtu - zo dňa 31.12.2015 - suma 42,31 €
 752. FA: 20150157 - T-COM - telefón - zo dňa 31.12.2015- suma 20,59 €
 753. FA: 20150158 - SAD LC - za prepravu - zo dňa 7.1.2016 - suma 20,53 €
 754. FA: 20150159 - SAMNET - informácie pre samosprávu - zo dňa 8.1.2016 - suma 32,86 €
 755. FA: 20150160 - V stav, s. r. o. - preprava - zo dňa 31.12.2015 - suma 190 €
 756. FA: 20150161 - Látka Vladislav - montáž a demontáž vianočného osvetlenia - zo dňa 31.12.2015 - suma 158 €
 757. FA: 20150162 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za december 2015 - zo dňa 31.12.2015 - suma 380,13 €
 758. FA: 20150163 - SSE - nedoplatok za elektrinu - zo dňa 31.12.2015 - suma 336,81 €
 759. FA: 20150164
 760. FA: 20150165 - SPP - dodávka zemného plynu za január 2016 - zo dňa 31.12.2015 - suma 297 €
 761. FA: 20150166 - SPP - preplatok - zo dňa 31.12.2015 - suma 193,72 €
 762. FA: 20150167 - SSE - preplatok - zo dňa 20.01.2016 - suma 238,49 €
 763. FA: 20150168 - ORANGE - mobil - zo dňa 31.12.2015 - suma 30 €
 764. FA: 20160001 - LE CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky - zo dňa 15.01.2016 - suma 490,98 €
 765. FA: 20160002 - SSE - elektrina zvonica - zo dňa 18.01.2016 - suma 54 €
 766. FA: 20160003 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 18.01.2016 - suma 78 €
 767. FA: 20160004 - SSE - elektrina KD - zo dňa 18.01.2016 - suma 38 €
 768. FA: 20160005 - SSE - elektrina OcÚ kancelárie - zo dňa 18.01.2016 - suma 21 €
 769. FA: 20160006 - SSE - elektrina verejné osvetlenie - zo dňa 18.01.2016 - suma 123 €
 770. FA: 20160007 - DK-REN - renovácia tlačiarne - zo dňa 01.02.2016 - suma 32 €
 771. FA: 20160008 - KOOPERATÍVA - poistenie - zo dňa 01.02.2016 - suma 90,60 €
 772. FA: 20160009 - SPP - dodávka zemného plynu za február 2016 - zo dňa 02.02.2016 - suma 288 €
 773. FA: 20160010 - Komunálna poisťovňa - poistenie - zo dňa 05.02.2016 - suma 126 €
 774. FA: 20160011 - SAD Lučenec - za prepravu - zo dňa 05.02.2016 - suma 20,53 €
 775. FA: 20160012 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 05.02.2016 - suma 165,24 €
 776. FA: 20160013 - RTVS - zo dňa 08.02.2016 - suma 13,92 €
 777. FA: 20160014 - T-COM- telefón - zo dňa 08.02.2016 - suma 21,66 €
 778. FA: 20160015 - PSaV Dobroč - práce s montážnou plošinou - zo dňa 08.02.2016 - suma 58,27 €
 779. FA: 20160016 - REVITAL - náradie - zo dňa 08.02.2016 - suma 167,45 €
 780. FA: 20160017 - Autoservis Mýtna - ťažné zariadenie - zo dňa 15.02.2016 - suma 300 €
 781. FA: 20160018 - REVITAL - zámky - zo dňa 19.02.2016 - suma 26,50 €
 782. FA: 20160019 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2016 - zo dňa 22.02.2016 - suma 136,45 €
 783. FA: 20160020 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za január 2016 - zo dňa 22.02.2016 - suma 239,16 €
 784. FA: 20160021 - ORANGE - mobil - zo dňa 23.02.2016 - suma 30 €
 785. FA: 20160022 - SOZA - za rádio - zo dňa 24.02.2016 - suma 12 €
 786. FA: 20160023 - SOZA - za rozhlas - zo dňa 24.02.2016 - suma 20,40 €
 787. FA: 20160024 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 25.02.2016 - suma 1000 €
 788. FA: 20160025 - REVITAL - pracovné pomôcky, náradie - zo dňa 26.02.2016 - suma 215,05 €
 789. FA: 20160026 - SSE - elektrina škôlka - suma 78 €
 790. FA: 20160027 - SSE - elektrina - suma 182 €
 791. FA: 20160028 - SPP - dodávka zemného plynu - zo dňa 03.03.2016 - suma 272 €
 792. FA: 20160029 - SSE - elektrina škôlka - zo dňa 03.03.2016 - suma 78 €
 793. FA: 20160030 - LUMA, s. r. o. - znak SR - zo dňa 03.03.2016 - suma 11,40 €
 794. FA: 20160031 - SSE - elektrina - zo dňa 03.03.2016 - suma 182 €
 795. FA: 20160032 - Mišík Ján PLYN-THERM - oprava vodovodu - zo dňa 03.03.2016 - suma 406,50 €
 796. FA: 20160033 - SAD Lučenec - preprava - zo dňa 04.03.2016 - suma 20,53 €
 797. FA: 20160034 - ZMON - členský príspevok - zo dňa 04.03.2016 - suma 15,95 €
 798. FA: 20160035 - T-COM - telefón - zo dňa 05.03.2016 - suma 21,28 €
 799. FA: 20160036 - ESET - licencia na 2 roky na 2 PC - zo dňa 07.03.2016 - suma 70,49 €
 800. FA: 20160037 - Ďurák Milan - občerstvenie voľby 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 98,04 €
 801. FA: 20160038 - TOPSET - aktualizácia programov za rok 2016 - zo dňa 07.03.2016 - suma 116,40 €
 802. FA: 20160039 - Daniela Klinčoková - pohrebné služby - zo dňa 07.03.2016 - suma 61,40 €
 803. FA: 20160040 - Technická inšpekcia - posúdenie projekt. dokumentácie Rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 08.03.2016 - suma 144 €
 804. FA: 20160041 - TERRATRIX - realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD a OÚ - zo dňa 11.03.2016 - suma 700 €
 805. FA: 20160042 - REVITAL - pracovné pomôcky, stĺpik, pletivo, vzpera - zo dňa 16.03.2016 - suma 377,74 €
 806. FA: 20160043 - Prima Banka - potvrdenie - zo dňa 16.03.2016 - suma 6 €
 807. FA: 20160044 - BRANTNER GEMER - za odvoz a uskladnenie odpadu za február 2016 - zo dňa 16.03.2016 - suma 299,31 €
 808. FA: 20160045 - Ing. Pavol Pálka - projektová činnosť stavby - zo dňa 22.03.2016 - suma 8000 €
 809. FA: 20160046 - KEO, s. r. o. - účtovníctvo - zo dňa 22.03.2016 - suma 124,68 €
 810. FA: 20160047 - ORANGE - mobil - zo dňa 23.03.2016 - suma 30 €
Obec Kotmanová - povinné zverejňovanie - faktúry 2011.
Číslo: Dodávateľ: Predmet: Dátum:  Suma:

www.sme.sk