Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Fotogaléria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.
Celková hodnota diela 154036,06 €. Z eurofondov 129442,07 €.
Miestne komunikácie a chodníky pred rekonštrukciou.
617. výročie obce Kotmanová.
Kotmanová 02.10.2010. Stretnutie heligonkárov. Foto - Jany Kuric
Obec po povodni z 20.06.2010
foto - Jany Kuric
Naša obec na fotografii.
Rok 2007,8,9.
Kultúrny dom, obecný úrad a okolie.
Po rekonštrukcii v roku 2008.
Obecný park.
Obnovený park 2008.
Dom smútku.
Výsadba zelene 2007.
Kotmanová a okolie.
Obec a okolie - foto - Jany Kuric
Kotmanovské vodopády.
Foto - Jany Kuric
Obecná zvonica po rekonštrukcii.
Celková rekonštrukcia z roku 2007.
Dom smútku - výmena strešnej krytiny.
Výmena novej krytiny v roku 2007.
Tenisový kurt.
Rok 2008.
Obec Kotmanová z vtáčej perspektívy.
Letecké snímky 2005.
Obnovená studnička.
Diplomová práca.
Stavanie mája 2009
1.máj 2009.
Májová vatra 2009
8.máj 2009 Hrbok.
Deň matiek 2009.
Kultúrny dom 16.mája 2009
Otvorenie rybárskej sezóny 2009.
Rybník Píla 15.05.2009.
616 rokov obce Kotmanová.
19.09.2009
Ľudová hudba Ďatelinka
Kotmanová hostina 2008
Dom smútku.
Výmena stropu v hlavnej sále 2008.
Majstrovstvá okresu vo varení guľášu.
Halič 2009.
Nové detské ihrisko v obecnom parku.
September 2009.
Obecná zvonica pred rekonštrukciou.
Rok 2006.
Výstup na Striebornú.
Foto - Jany Kuric
Stavanie mája 2011.
Kultúrny dom 30.04.2011.
DNI OBCE KOTMANOVÁ
Pozvánka na DNI OBCE KOTMANOVÁ 2012

www.sme.sk