Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.kotmanova.ocu.sk spravuje Obec  Kotmanova a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Kotmanová
Obecný úrad

Kotmanová 122

985 53 Mýtna

IČO: 00316067

Samosprávny kraj: Bansko Bystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 297
Rozloha: 1679  ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1393

Všeobecné informácie: obec@kotmanova.sk 
Podateľňa:   obec@kotmanova.sk
Starostka : Bc. Mária Oravcová, mobil: 0905 270 590, obec@kotmanova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@kotmanova.sk

Sekretariát:
Tel:
047 / 439 71 09, Fax: 047 / 439 71 09, Email: obec@kotmanova.sk

Kompetencie:

Obec  Kotmanová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Kotmanová je zriadený na Mestskom úrade v Lučenci.                     .

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

  12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
12:30 - 17:00
12:30 - 15:00
12:30 - 13:00

Aktualizované 21.03.2017

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk


www.sme.sk