Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Listy, podnety, sťažnosti

Obecné zastupiteľstvo dňa 17.06.2011, uznesením č. 18, schválilo zverejňovanie nahrávok z OZ, listov, podnetov a sťažnosti na internetovej stránke obce, obecných novinách,  na úradnej tabuli obce.

1. Orange - žiadosť o pokrytie


www.sme.sk