Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

obecný úrad

ADRESA ÚRADU:
OBEC KOTMANOVÁ
Kotmanová 122
98553 Mýtna

TEL/FAX
047 43 971 09

0905 270 590

email: obec@kotmanova.sk                
  web : www.kotmanova.ocu.sk
            www.regionjavor.sk

Pracovníčka obecného úradu: Belicová Iveta


ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok
07.00 hod.
15.00 hod.
Utorok
07.00 hod.
15.00 hod.
Streda
07.00 hod.
17.00 hod.
Štvrtok
07.00 hod.
15.00 hod.
Piatok
07.00 hod.
13.00 hod.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne vecí obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnej agendy.
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií.
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v právnom konaní.
d. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.


www.sme.sk