Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obecná tabuľa

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Informácie pre verejnosť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - VÚC

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Voľby hlavného kontrolóra obce Kotmanová 2017

Voľby do NRSR 5. marca 2016 - informácie pre voliča

Voľby do NRSR 5. marca 2016
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
MUDr. Fulajtárová oznamuje

Prihlášky na bakalárske štúdium VŠEMVS v Lučenci.
VŠEMVS Lučenec.
Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

Ponuka štúdia na VŠEMVS IKS Lučenec

Noc múzeií a galérií Modrý Kameň - hrad
Pozvánka.
Nečinnosť spôsobená zaburinením.
Výzva k občanom.
Starosta obce Kotmanová.
Aj toto je možné v našej obci!
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
UPOZORNENIE.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
UPOZORNENIE.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec.
Zákonné povinnosti chovateľa HZ.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec.
Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynu zvierat.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kotmanová.
Viac v časti - AKTUALITY
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s.ÚSEK OBCHODUSekcia služieb zákazníkomRožňavská 1832 72 BratislavaVáš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje
Petícia za urýchlenie výstavby rýchlostnej komunikácie R2
Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie zo 16.11.2010
Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.)
Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (vykurovacie obdobie) - usmernenie
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v LučenciL. Novomeského č.3, 984 03 Lučenec• • podľa rozdeľovníka • •Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Lučenec ORHZ-1031/2010 pplk. Ing.
Oslavy obce Kotmanová - 617 výročie prvej písomnej zmienky o obci Kotmanová.
Kultúrny dom Kotmanová - sobota 02.10.2010
Tradičné stavanie mája.
Obec Kotmanová, Obecné zastupiteľstvo v Kotmanovej, Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája v obci Kotmanová, spojené s kotlíkovým
Túlavé psy.
VZN obce Kotmanová o chove a držaní psov na území obce Kotmanová.
Harmonogram protipožiarnych hliadok - Lesný spolok Kotmanová
Rozpis hliadok na rok 2010.
Vypaľovanie trávy v jarných a jesenných mesiacoch.
Vypaľovanie trávy v jarných a jesenných mesiacoch.

www.sme.sk