Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

rozpočet obce a záverečné účty

 1. Programový rozpočet 2011, 12, 13 - príjmová časť
 2. Programový rozpočet 2011, 12, 13 - výdavková časť
 3. Prehľad programového rozpočtovania 2011, 12, 13
 4. Záverečný účet obce za rok 2010.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2010
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 7. PRÍJMY 2012
 8. VÝDAVKY 2012
 9. Programový rozpočet 2012,2013,2014 - príjmová časť
 10. Programový rozpočet 2012,2013,2014 - výdavková časť
 11. Prehľad programového rozpočtovania 2012,2013,2014
 12. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2011
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2011
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - II. polrok 2012
 15. PRÍJMY 2013
 16. VÝDAVKY 2013
 17. Programový rozpočet 2013,2014,2015 - príjmová časť
 18. Programový rozpočet 2013,2014,2015 - výdavková časť
 19. Prehľad programového rozpočtovania 2013,2014,2015
 20. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2012
 21. PRÍJMY 2014
 22. VÝDAVKY 2014
 23. Rozpočet 2014 - výhľad príjmov na roky 2015,2016
 24. Rozpočet 2014 - výhľad výdavkov na roky 2015,2016
 25. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2013
 26. Rozopočet na rok 2015 príjmy
 27. Rozpočet na rok 2015 výdavky
 28. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2014
 29. Rozpočet na rok 2016-2018 príjmy
 30. Rozpočet na rok 2016 -2018 výdavky
 31. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2015
 32. Rozpočet na rok 2017-2019 príjmy
 33. Rozpočet na rok 2017-2019 výdavky
 34. Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2016
 35. Rozpočet na rok 2018 - 2020
 36. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020

www.sme.sk