Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

uznesenia oz

 1. Uznesenie OZ č. 06/2010 z 08.12.2010.
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva v Kotmanovej z 19.12.2010
 3. Uznesenie z mimoriadného zasadnutia OZ Kotmanová konaného dňa 23.01.2011.
 4. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ Kotmanová 6.3.2011
 5. Uznesenie OZ Kotmanová z 12.04.2011.
 6. Uznesenie OZ Kotmanová zo 17.06.2011
 7. Uznesenie OZ Kotmanová z 30.06.2011.
 8. Uznesenie č.1 z mimoriadneho OZ z 31.07.2011
 9. Uznesenie č. 2 z mimoriadneho OZ z 31.07.2011
 10. Uznesenie OZ zo 17.08.2011
 11. Uznesenie z mimoriadneho OZ Kotmanová z 22.09.2011
 12. Uznesenie OZ Kotmanová zo 16.12.2011
 13. Uznesenie OZ Kotmanová z 20.01.2012
 14. Uznesenie OZ Kotmanová z 21.04.2012
 15. Uznesenie OZ Kotmanová z 29.06.2012
 16. Uznesenie OZ Kotmanová z 30.09.2012
 17. Uznesenie OZ Kotmanová z 01.11.2012
 18. Uznesenie OZ Kotmanová z 01.11.2012
 19. Uznesenie OZ Kotmanová z 18.12.2013
 20. Uznesenie OZ Kotmanová z 23.03.2013
 21. Uznesenie OZ Kotmanová z 21.06.2013
 22. Uznesenie OZ Kotmanová z 20.09.2013
 23. Uznesenie OZ Kotmanová zo 14.12.2013
 24. Uznesenie OZ Kotmanová z 11.04.2014
 25. Uznesenie OZ Kotmanová z 22.06.2014
 26. Uznesenie OZ Kotmanová z 31.08.2014
 27. Uznesenie OZ Kotmanová zo 17.11.2014
 28. Uznesenie OZ Kotmanová z 07.12.2014 - ustanovujúce OZ
 29. Uznesenie OZ Kotmanová z 07.12.2014
 30. Uznesenie OZ Kotmanová zo 14.12.2014
 31. Uznesenie OZ Kotmanová z 01.02.2015
 32. Uznesenie OZ Kotmanová z 29.03.2015
 33. Uznesenie OZ Kotmanová z 24.04.2015
 34. Uznesenie OZ Kotmanová z 19.06.2015
 35. Uznesenie OZ Kotmanová z 11.10.2015
 36. Uznesenie OZ Kotmanová 22.04.2016
 37. Uznesenie OZ Kotmanová z 12.06.2016
 38. Uznesenie OZ Kotmanová z 16.12.2016
 39. Uznesenie OZ Kotmanová z 30.12.2016
 40. Uznesenie OZ Kotmanová 03.02.2017
 41. Uznesenie OZ Kotmanová 28.04.2017

www.sme.sk