Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Významné osobnosti

PhDr. PAVOL URBANČOK  - narodený 10.05.1941 v Kotmanovej.

V roku 2016 životné jubileum - srdečne blahoželáme!


- ženatý - manželka - MUDr. Ida Urbančoková
- otec 2 dcér


Vzdelanie:
* 1947 - 1952 ZŠ Kotmanová
* 1952 - 1955 OSŠ Lovinobaňa
* 1955 - 1959 SPŠ stavebných hmôt Hodonín
* 1974 - 1977 Stredná knihovnícka škola Banská Bystrica
* 1977 - 1982 FF KU Praha
* 1984 - PhDr.


Zamestnania:
1959 - 1970 SMZ Lovinobaňa - smenový majster
1971 - 1974 Stredoslovenské sklárne Poltár - vedúci kmenárne
od 1974 - Novohradská knižnica Lučenec


Príspevky do časopisov:
- Knižnice a informácie
- Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
- Novohradské noviny a iné


Pracovné cesty v zahraničí:
- 1993 - Holandsko - Leewarden
- 1994 - Holandsko - Haag, Leiden

 Celý svoj profesijný život zasvätil knižnici, knihám a čitateľom. V roku 1974 nastúpil ako mladý riaditeľ do vtedajšej Okresnej knižnice v Lučenci a popri náročnej riadiacej práci vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe vedecké informácie a knihovníctvo. Za 35 rokov pôsobenia na poste manažéra dnešnej regionálnej Novohradskej knižnice prešla inštitúcia výraznými zmenami, vďaka ktorým sa stala významnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v centre Novohradu. Presťahovaním sa do historickej budovy bývalej Štátnej banky československej v roku 1975 získala knižnica atraktívne priestory. Poslednou rekonštrukciou prešlo oddelenie náučnej literatúry za významnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2006.
Pod jeho vedením sa knižnica dostala do povedomia širokej verejnosti celého
regiónu aj organizovaním atraktívnych kultúrno-výchovných podujatí, ako napríklad celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe „Literárny Lučenec“, celoslovenský seminár „Len čítať z pier nestačí“ organizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou či súťaž „Exlibris Hlohovec“ vo výtvarnom stvárnení knižnej značky.
Významná je cezhraničná spolupráca Novohradskej knižnice v Lučenci so Župnou knižnicou Bálinta Balassiho v Salgótarjáne. Počas jeho pôsobenia sa skvalitnila a uľahčila dostupnosť informácií verejnosti zabezpečením bezplatného prístupu k internetu. Metodickým pôsobením podstatnou mierou prispieva k zvýšeniu odbornej úrovne 81 obecných knižníc v okresoch Lučenec a Poltár. V rámci automatizácie knižničných služieb zrealizovali v kooperácii s ďalšími regionálnymi knižnicami v pôsobnosti BBSK významný projekt – súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK. Novohradská knižnica v Lučenci získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu webovú stránku TOP WEBLIB 2007 v kategórii verejné a školské knižnice.

Vyznamenania a ocenenia:


1985 - Pamätná medaila za rozvoj socialistickej kultúry - KNV Banská Bystrica
2001 - Pamätný list za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo
         
  - Krajský úrad Banská Bystrica
2001 - Ďakovný list MK SR za celoživotné pôsobenie v knižničnej praxi vo funkcii
            riaditeľa NK v Lučenci
2002 - Ďakovný list slovenských knihovníkov za dlhoročný aktívny prínos
2006 - Pamätný list za osobitný prínos a rozvoj slovenských knižníc
2009 - Cena - Kvet kultúry -
             za celoživotný prínos pre rozvoj knihovníctva v BBSK

2009 - Cena primátora mesta Lučenec - za významné a dlhoročné pôsobenie
            v knihovníctve a v miestnom odbore Matice slovenskej
           - za kultúrny rozvoj mesta Lučenec 


www.sme.sk