Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

zápisnice oz

 1. Zápisnica z OZ Kotmanová č 06/2010 z 08.12.2010.
 2. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Kotmanová z 19.12.2010.
 3. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia OZ konaného 23.01.2011
 4. Zápisnica z OZ Kotmanová č. 03/2011 z 06.03.2011.
 5. Zápisnica z OZ Kotmanová č.04/2011 z 12.04.2011.
 6. Zápisnica z OZ Kotmanová 05/2011 zo 17.06.2011
 7. Zápisnica z OZ Kotmanová 06/2011 z 30.06.2011
 8. Zápisnica č.1 z mimoriadneho OZ Kotmanová z 31.07.2011
 9. Zápisnica č.2 z mimoriadneho OZ Kotmanová z 31.07.2011
 10. Zápisnica OZ Kotmanová zo 17.08.2011
 11. Zápisnica z mimoriadneho OZ Kotmanová z 22.09.2011
 12. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 16.12.2011
 13. Zápisnica z OZ Kotmanová z 20.01.2012
 14. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Kotmanová 21.04.2012
 15. Zápisnica z OZ Kotmanová z 29.06.2012
 16. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 30.09.2012
 17. Zápisnica z OZ Kotmanová z 04.11.2012
 18. Zápisnica z OZ Kotmanová 16.12.2012
 19. Zápisnica z OZ Kotmanová z 28.03.2013
 20. Zápisnica z OZ Kotmanová z 21.06.2013
 21. Zápisnica z OZ Kotmanová z 20.09.2013
 22. Zápisnica z OZ Kotmanová z 18.12.2013
 23. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 14.12.2013
 24. Zápisnica z OZ Kotmanová z 28.03.2014
 25. Zápisnica z OZ Kotmanová z 11.04.2014
 26. Zápisnica z OZ Kotmanová z 20.06.2014
 27. Zápisnica z OZ Kotmanová z 22.06.2014
 28. Zápisnica z OZ Kotmanová z 31.08.2014
 29. Zápisnica z OZ Kotmanová z 5.11.2014
 30. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 17.11.2014
 31. Zápisnica z ustanovujúceho OZ Kotmanová zo 07.12.2014
 32. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 07.12.2014
 33. Zápisnica z OZ Kotmanová zo 14.12.2014
 34. Zápisnica z OZ Kotmanová z 29.01.2015
 35. Zápisnica z OZ Kotmanová z 01.02.2015
 36. Zápisnica z OZ Kotmanová z 29.03.2015
 37. Zápisnica z OZ Kotmanová z 24.04.2015
 38. Zápisnica z OZ Kotmanová z 19.06.2015
 39. Zápisnica z OZ Kotmanová z 11.10.2015
 40. Zápisnica z OZ Kotmanová 22.04.2016
 41. Zápisnica z OZ Kotmanová 12.06.2016
 42. Zápisnica z OZ Kotmanová 16.12.2016
 43. Zápisnica z OZ Kotmanová 30.12.2016
 44. Zápisnica z OZ Kotmanová 03.02.2017
 45. Zápisnica z OZ Kotmanová 28.04.2017

www.sme.sk