Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Dohoda č. RR990460736SK - SSE - Dohoda o platbách na rok 2011 - cena 180 €/mesačne -účinnosť 21.01.2011 - ukončenie 31.12.2011 - zverejnené 21.01.2011.
 2. Dohoda č. 1305100911 - Komunálna poisťovňa -úrazové poistenie MOS - cena 22,75 € - účinnosť 01.01.2011 - ukončenie 31.12.2011 - zverejnené 31.01.2011.
 3. Zmluva č. 6536015566 - Kooperatíva - poistenie majetku obce na rok 2011 - cena 263,76 € - účinnosť 20.02.2011 - ukončenie 20.02.2012 - zverejnené 20.02.2011.
 4. Kúpna zmluva - Obec Kotmanová - Ján Vrbiniak - cena 215 € účinnosť 21.04.2011 - zverejnené 21.04.2011.
 5. Stanovisko k realizácii II. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
 6. Súhlas so stavebnými úpravami a revitalizačnými opatreniami
 7. Súhlas so stavebnými úpravami a revitalizačnými opatreniami
 8. Dohoda č. 28/§50j/2011
 9. Dodatok č.1 k Dohode č. 28/50j/2011
 10. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu RVK 2011
 11. Zmluva o spolupráci
 12. Určenie stavebného úradu
 13. OÚ životné prostredie č. 1
 14. OÚ životné prostredie č.2
 15. OÚ životné prostrdie č.3
 16. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/092/10 Dodatok č. 1
 17. Zmluva o dofinancovaní rozpočtu z RPV
 18. Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí služby č. 16/2007 v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníkav platnom znení a v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch a v platnom znení
 19. Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1763/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
 20. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 54/§52/2012/NP V-2
 21. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov pre odberné miesta
 22. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2006
 23. Dohoda č. 169/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 24. Zmluva č. 815/2012/ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
 25. Zmluva č. 977/2012/UDP - P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
 26. Zverejnenie výsledku VO Elektrifikácia zvonov
 27. Kúpna zmluva
 28. Topset dodatok
 29. Kúpna zmluva
 30. Brantner Gemer dodatok
 31. SOŠ ZVOLEN absol.prax
 32. Správa katastra
 33. UPSVaR LC
 34. UPSVar LC XX
 35. OA Lučenec absol.prax
 36. BBSK
 37. SOZA
 38. AUDIT
 39. Rámcová dohoda
 40. Rámcová dohoda
 41. Dohoda UPSVaR
 42. Dohoda UPSVaR
 43. Zmluva DEUS
 44. Zmluva o spolupráci
 45. AUDIT
 46. BBSK
 47. SOZA
 48. Mandátna zmluva Ing. Hric
 49. Dodatok k mandátnej zmluve Ing. Hric
 50. TOPSET kópia zmluvy
 51. SAD kópia zmluvy
 52. BBSK zmluva o poskytnutí dotácie
 53. ENVIPAK - zmluva
 54. ENVIPAK príloha č. 1
 55. Úrad vlády SR - zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR
 56. WBX s.r.o. zmluva o vytvorení webstránky
 57. UPSVaR - dodatok k zmluve o výpožičke
 58. Zmluva o dielo COSTRUO s.r.o.
 59. Mandátna zmluva OVING s.r.o.
 60. Brantner Gemer dodatok k zmluve
 61. UPSVaR dohoda uzatvorená podľa § 10
 62. UPSVaR dohoda uzatvorená podľa § 12
 63. Dohoda JUDr. Gombala na rok 2018

  www.sme.sk